26.01.2021

Asio Varausjärjestelmän versio V21 on nyt toimitusvalmis. Pilvipalvelua käyttäville asiakkaillemme uudet ohjelmaparannukset ovat soveltuvin osin päivitetty vuoden 2020 aikana osaksi tuotantoversiota. Omaa palvelinta käyttäville toimitamme uuden version pyydettäessä sovittujen toimintamallien mukaisesti.

Ohjelmisto on jälleen vuoden 2020 aikana laajentunut merkittävästi, osittain siitä syystä, että rekrytoimme kesällä lisää pätevää kehityshenkilökuntaa. Merkittävin ”aluevaltaus” ja todellinen kuuma peruna on pääsynhallinta ja oviohjaus älylukkoratkaisuineen. Olemme luoneet hyvät yhteistyösuhteet lähes kaikkiin Suomessa toimiviin johtaviin älylukitusjärjestelmätoimittajiin. Pandemiatilanne lienee osaltaan vauhdittanut varausjärjestelmien yhdistämistä älykkäisiin pääsynhallinnan ratkaisuihin.

Alla listamuotoinen luettelo tärkeimmistä uusista Asio Varausjärjestelmän toiminnoista.

Päivitetty ohjelmistotoimintojen kuvaus löytyy kotisivultamme: https://www.asio.fi/pdf/Asio_in_a_nutshell.pdf


Asio Varausjärjestelmä V21 (2021)

 • Varaushinnastojen laajennukset. Usean hinnaston käyttö julkisille nettivaraajille, ”tilaisuuden luonne” - tietoa hyödyntämällä (esim: kuntalaisille voidaan näyttää eri hinta kuin ulkopaikkakuntalaisille varaajille).
 • iLOQ älylukitusjärjestelmän pääsynhallinnan ja oviohjauksen integraatio ja yhteysohjelma (älylukkomallit S5 ja S10).
 • Bitwards älylukitusjärjestelmän pääsynhallinnan ja oviohjauksen integraatio ja yhteysohjelma.
 • Stanley.flow älylukitusjärjestelmän pääsynhallinnan ja oviohjauksen integraatio ja yhteysohjelma.
 • Pindora älylukitusjärjestelmän pääsynhallinnan ja oviohjauksen integraatio ja yhteysohjelma.
 • Rollock älylukitusjärjestelmän pääsynhallinnan ja oviohjauksen integraatio ja yhteysohjelma.
 • Verifone Verkkomaksupalvelun integraatio ja yhteysohjelma.
 • Uusi ulkoinen Partner API rajapinta Info-TV näytöille.
 • Uusi ulkoinen Partner API rajapinta Tilavarauksille ja Tuotemyynnille (kuten ravintolapalvelut).
 • iDiD Info-TV näyttöintegraatio hyödyntäen uutta Asio Tilavaraus API rajapintaa.
 • Galaxo Info-TV näyttöintegraatio hyödyntäen uutta Asio Tilavaraus API rajapintaa.
 • Systam Vierailijahallinnan ohjelmistointegraatio hyödyntäen uutta Asio Tilavaraus API rajapintaa.
 • Optiwatti Älylämmitysjärjestelmä integraatio hyödyntäen uutta Asio Tilavaraus API rajapintaa.
 • Verkkokauppatoiminnot ja oviohjauksen yhteysohjelmat kuntosalikorttimyynnille.
 • Verkkokauppatoiminnot Lipunmyynnille tapahtumiin.
 • Tapahtumahallinnon täysi responsiivisuus myös hallintapuolen toiminnoissa.
 • Ajanvaraustoiminnot tapahtumille ”Asio Nappivaraus palvelukäyttöliittymällä”. Soveltuu esimerkiksi ajanvaraukselle influenssarokotuksille.
 • Parkkipaikkojen varaus- ja vapautustoiminnot varaajan itsepalveluna ”Asio Nappivaraus palvelukäyttöliittymällä”.
 • QlikSense raportointialustan integraatio hyödyntäen uutta Asio Tilavaraus API rajapintaa.
 • Joukkueiden Vuorokauppa kenttävarauksille.
 • Palloliiton TASO järjestelmäintegraatio ja yhteysohjelma kenttävuorovarauksille:
 • SMS-viestien lähetys aulatoimintojen kautta varaajalle tai tilaisuuden isännälle.
 • Käyttäjärekisteri:
  • Viestin lähetys Asio-käyttäjärekisteristä (sähköposti, tekstiviesti).
  • Käyttäjätunnusten massamuutostyökalu (esim. yrityskauppatilanteisiin, kun sähköpostiosoitteet muuttuvat).
  • Salasanan nollausviestin hallinta viestipohjien avulla (pohja PWD-RESET).
 • Asiakasrekisterin terminologinen yhtenäistäminen ja siirto pois "yritysrekisteristä" (yritystietojen ylläpito => asiakasrekisteri.).
 • Mahdollisuus hallita asiakastietojen tallentumista nettivarauksissa (tallennetaan vain varauksille TAI rekisteröidään automaattisesti).
 • Mahdollisuus ottaa vastaan laskutusasiakkaiden rekisteröintejä (henkilöasiakas tai yritysasiakas, ei käyttäjätunnuksien rekisteröintejä.)
 • Visma Nova 10 – laskutusjärjestelmäintegraatio.
 • Varausten väliin jäävät väliajat (esim. siivousaika) huomioidaan käyttöasteraportilla käyttönä, ei vapaana aikana.
 • Käyttäjä- tai roolikohtaisesti on mahdollisuus määritellä, että käsitelläänkö varauksen peruutus poistona vai erillisenä varauksen vahvistustilana (peruttu).
 • Ulkoisten asiakkaiden uusista varauksista ja niiden muutoksista on mahdollista aktivoida keltainen huomautus hallintapuolelle. Huomautukset menevät automaattisesti pois sitä mukaa, kun varaukset klikataan auki.
 • Kirjautuneille sopimusasiakaskäyttäjille on mahdollista aktivoida automaattisesti omaan sähköpostiin tuleva varausvahvistus. Viesti voidaan lähettää automaattisesti myös asiakkaan itse tekemästä varauksen muutoksesta tai peruutuksesta.
 • Määräpohjaisesti varattavan ja henkilömäärän mukaan hinnoitellun varauskohteen tuki .
 • Henkilöasiakkaan ylläpitokäyttöliittymässä henkilön ja asiakastietueen yhteiset kentät vaihdettu korostukseltaan lihavoinnista kursivoinniksi. Näin siksi, että lihavointi tulkittiin pakollisuudeksi.
 • Wintime-taloushallinnon yhteysohjelma.
 • Optio tilaustarjoiluvarausten muutoksiin itsepalveluna.
 • Optio julkisen RSS-syötteen muodostamiseen infonäyttöjä varten (case: Pylonit).
 • Julkisten kalenterien selausrajalle yrityskohtainen asetus (ollut aiemmin hardkoodaus).
 • Tuki varauskäytännölle, jossa sisäänrakennetut pöytämuodot ovat ilmaisia, ja oma pöytämuoto on maksullinen.
 • Varauksen kopiointi varausmuutokset-toiminnon kautta kopioi nyt myös tuotteet ja orderit.
 • Tuotteiden tarjoiluaikojen tuki (useita tarjoiluaikoja per tuote + rajoitettu aikaväli).
 • Lisää toimintoja tuotteiden tilaamisoikeuden rajoittamiseen (arkipäiväsääntö + hallinta tuoteryhmän kautta).
 • Tilavarauksen oheistuotteiden viikonpäivätuki (esim. tuote ostettavissa vain arkipäivisin).
 • Mahdollisuus sallia asiakaskäyttäjille omien varausten muutos myös silloin, kun toimisto on tehnyt varauksen asiakkaan puolesta (perustuen varaajan sähköpostiosoitteeseen).
 • Mahdollisuus ottaa käyttöön asiakasyrityskohtaisesti hallittavat lisäviitekentät (esim. asiakkaan oma tiliöinti, isännän nimi/puhelin, pakolliset osallistujatiedot ym.).
 • Mahdollisuus ottaa käyttöön asiakkaan pääkäyttäjä - prosessi, jossa asiakkaan puolella on esim. käyttäjien rekisteröinnit hyväksyvä "pääkäyttäjä".
 • Laajennetut import- ja export-työkalut asiakasrekisterille.
 • Import- ja export-työkalut tuoterekisterille.
 • Laajennettu import-työkalu tilatiedoille.
 • Moniosaisen varauksen peruutuksiin parannuksia (mahdollisuus perua vain tietyt osat tai koko varaus, oikeuksien puitteissa).
 • Varausvahvistuksen yhteydessä lähetettyjen liitetiedostojen nimet logataan myös viestihistoriaan.
 • Peruutusehto-dokumenttien siisti ”permalinkkausmahdollisuus” Asion palvelinta käyttäville asiakkaille (lyhyt ja selkeä linkki, joka ei muutu).
 • Optio ottaa vastaan käyttäjärekisteröinneissä sekä yritysasiakkaita että yksityisasiakkaita, jotka roolitetaan rekisteriin erikseen, ja joilla on rekisteröintilomakkeella eri kentät ja kenttäpakollisuudet.
 • Optio ottaa vastaan tilojen tarjouspyyntöjä (sähköpostilomake, joka ei tee varausta).
 • Optio ottaa vastaan palautetta (sähköpostilomake, aiheet konfiguroitavissa).
 • Asio varoittaa jatkossa Internet Explorer - selaimen (vanhentunut, ei enää valmistajan tukema selain) käyttämisestä hallintapuolella.
 • Omat varaukset - toiminnon responsiivisuutta pienillä (puhelinkoon) näytöillä parannettu.
 • Tilat on mahdollista järjestää hallintapuolen statusnäytölle haluttuun järjestykseen (käyttäen ”järjestysnro” - kenttää).
 • Käyttäjän rekisteröintilomakkeille kielituki: asiointikieli tallennetaan, näytetään käsittelyssä ja viesti käyttäjälle lähtee asiointikielellä.
 • Mahdollisuus lähettää peruutusilmoitus englanniksi tai ruotsiksi.
 • Mahdollisuus lisätä tekstiä varausvahvistuksen saatteeseen (viestipohja: VAHVISTUS-SAATE).
 • Mahdollisuus määritellä pakolliset ja tarpeelliset tiedot asiakas-, henkilö-, tuote- ja varauskohdetiedoissa. Parametri X.
 • Varauskohteiden varusteiden massamuutokset.
 • Varauksiin liittyvää viestintää parannettu (vastaanottaja, valinta). Löytyy varauksen hakutoiminnosta.
 • Varausestojen selitteisiin lisätty kielituki (suomi, englanti, ruotsi)
 • Optio lähettää automaattinen sähköpostiviesti tiettyyn sähköpostiosoitteeseen, kun asiakas tekee tilaan uuden vahvistetun varauksen. Aikaisemmin ollut mahdollisuus automaattiviestiin vain vahvistamattomista varauksista. Aktivointi viestipohjalla "TILA-VAH-AUTO", ohje varauskohteiden ylläpidossa.
 • Mahdollisuus nostaa asiakkaan nimi kalenteriin tilaisuuden nimen tilalle (jos se puuttuu) tai vaihtoehtoisesti tilaisuuden nimen perään. Toiminto on turvallinen siten, että ei koske oman organisaation ulkopuolisia käyttäjiä (asiakkaat).
 • Mahdollisuus ottaa lisätoimintona käyttöön laajennettu tarjousten käsittely, sisältäen mm. tarjoustilanteen seurannan, tarjousten hyväksyntäprosenttien seurannan, tarjousten hylkäyksen syyn seurannan sekä varausten peruutusten syiden seurannan.
 • Mahdollisuus ottaa lisätoimintona käyttöön alennuskoodien käsittely. Alennuskoodien avulla on mahdollista antaa tilavarauksista sekä oheistuotemyynneistä prosentuaalinen alennus sellaisille käyttäjille, jotka tietävät alennuskoodin. Alennuskoodi voidaan kohdentaa monipuolisesti koskemaan vain tiettyjä tilatyyppejä, rakennuksia, tuoteryhmiä sekä asiakaskäyttäjiä.
 • Muutoslista (muuttuneet varaukset/tilaukset aulan kautta).
 • Vierailijalista (vierailijat tiettynä päivänä).
 • Asiakasrekisteriin mahdollista kirjata Huomautus/Hälytys, joka näkyy tarvittavissa kohdissa korostettuna.
 • Tuotteita voi poimia kaikille varausriveille yhdellä kertaa käyttämällä hallintapuolen tuotepoiminta-toimintoa.
 • Ostoskorissa myös MobilePay maksutapavalintana.
 • Tilavarausten oheistuotepoiminta on mahdollista aktivoida rooli- ja käyttäjäkohtaisesti. Aikaisemmin aktivointi on ollut: erikseen aktivoitava tasolle 1, muilla sallittu (+ asiakaskohtaiset poikkeukset).
 • Mahdollisuus tarkastella itse lähetettyjä viestejä (30 vrk sisällä lähetetyt).
 • Mahdollisuus rajata käyttöoikeusroolikohtaisesti kirjautumiset sallituksi vain tietyistä IP-osoitteista.
 • Tuotteisiin voi asettaa minimitilausmäärän. Minimitilausmäärärajoitusta sovelletaan kirjautumattoman käyttäjän ostoskorissa sekä sopimusasiakkaan varauskäyttöliittymässä. Pääkäyttäjät/hallintapuolen käyttöliittymän käyttäjät voivat kirjata minimitilausta pienempiä määriä.
 • Jos tilan ylläpidon tai tuoteylläpidon kautta lähettää liian ison kuvan tai PNG-valokuvan, niin Asio konvertoi kuvan automaattisesti sopivaan kokoon ja oikeaan formaattiin.
 • Varauspyyntöjen (ei-varattavat tilat) toimintoja laajennettu: mahdollisuus seurata tehtyjä varauspyyntöjä hallintapuolen kautta, sekä tehdä niiden pohjalta vapaan ajan haun kautta varaus.
 • Hinnastojen ylläpito varoittaa nyt punaisella taustavärillä + ilmoituksella, jos hinnoissa on päällekkäisiä aikavälejä.
 • Varauksia voi peruuttaa massana varauksen haun sekä varauslistausten kautta (jos peruutettu-vahvistustila on käytössä).
 • Verkkomaksuraportille on lisätty asiakaskohtaiset nimikkeet tunnisteille, mahdollisuus hakea tiliöintitiedot aina tuotteelta/varauskohteelta sekä vapaavalintainen erittely.
 • Ovipääsyn tiedot näkyvät tilan kotisivulla hallintapuolella.
 • Toimistopuolella on mahdollista käyttää ns. online-vahvistuspohjaa tilavarauksille. Ei sovellu välttämättä kaikille, mutta etuja ovat:
  • Vain yksi vahvistuspohja, jota voi itse muuttaa toimistovahvistusta laajemmin.
  • Ei HTML-liitteitä -> parempi viestien luettavuus ja läpimeno.
 • Mahdollisuus hinnoitella varauksia massana laskutusvalmisteluruudulta. Huom: vaatii version 3.0 tilavarauslaskutuksesta (lv3).
 • Tuotteisiin on mahdollista kohdentaa varausestoja. Toiminnolla voidaan esim. estää tilavarausten oheistuotteiden tilaaminen tietyiltä päiviltä/kellonajoilta tarvittaessa tuoteryhmä- ja käyttäjäroolikohtaisesti.
 • Käyttäjien aktiivisuus - listalta on mahdollista sekä poistaa että jäädyttää käyttäjiä.
 • Aulapalvelun ja keittiön yhteistoiminnot.
 • Varaustehtävät toiminnot Asio Aulapalvelun toiminnoissa.

Vastaamme mielellämme uusiin Asio toimintoihin liittyviin kysymyksiinne tutussa osoitteessa asio@asio.fi.

Ystävällisin terveisin,
Risto Ojala, Asio-Data Oy