Yhteisvalintatietojen sisäänluku / Peräkkäistiedosto

Yhteisvalintatietojen sisäänluvussa on kesällä 2008 siirrytty takaisin peräkkäistiedoston käyttöön. Menettely on voimassa toistaiseksi (OPH ei ole antanut arviota siitä, kuinka kauan peräkkäisttiedostomuotoa tuetaan).

Ennen tietojen sisäänlukua on varmistettava, että ns. yhteisvalintakoodi on yksikäsitteisesti liitetty aloitusryhmätietoihin.

Ohjelman käyttö:

Vaihe 1: Tietojen sisäänluku aputauluun apu_yhthaku_p. Tämä vaihe tapahtuu ns. Forms-ohjelmalla (C-ohjelmalla) cyvtied.exe, jota kutsutaan joko suoraan tai Forms-valikosta (Raportit / P). Ohjelmaversion tulee olla V1.16.

  • Ota tiedosto (peräkkäistiedosto) AMKOREKista ja tallenna se txt-muodossa omalle koneelle.
  • Ns. yhteisvalintakoodin pitää olla oikeassa muodossaan (VVxxxxx) ja yksikäsitteisenä luokka_p-tiedoissa.
  • Tarkista että apu_yhthaku_p -taulun rakenne. Kuvaus tämän dokumentin viimeisessä osiossa.
  • Käynnistä cyvtied.exe
  • Syötä Tuonti, Amk, tiedoston sijainti

Vaihe 2: Tietojen vienti Asio-tietokantaan. Tämä tapahtuu Opintotoimiston web-valikon ohjelmalla "Yhteisvalintatietojen käsittely" (wyvtied.sql V1.12). Tällä ohjelmalla suoritetaan myös yksittäisten opiskelijoiden poiminnat.

  • Käynnistä ohjelma kohdasta "Yhteisvalintatietojen käsittely".
  • Valitse "Uusi tuonti".
  • Katso ruudulta ovatko ryhmätietoihin viemäsi yhteisvalintakoodit oikein, ohjelma ilmoittaa apu_yhthaku_p -taulusta löytämänsä hyväksytyt linja-valinnat ja löytyykö niitä vastaavat ryhmät ryhmätiedoista. Jos ei löydy, käy viemässä tiedot oikein ryhmätauluun (kentät yvkoodi ja osasto ohjelman ehdotusten mukaan).
  • Etsi vapaan uuden opiskelijanumerosarjan ensimmäinen numero ja syötä se + paina Käsittele siirtotiedostot

Hyväksytyt opiskelijat on nyt viety henkilo_p -tauluun tilalla X.

Aputaulun apu_yhthaku_p rakenne:

HAKIJA_ID VARCHAR2(100)
STATUS VARCHAR2(100)
TUNNUS VARCHAR2(100)
ALUE VARCHAR2(100)
HNO VARCHAR2(100)
SUKUN VARCHAR2(100)
ETUN VARCHAR2(100)
KUTSUMANIMI VARCHAR2(100)
LAHOSOI VARCHAR2(100)
LAHOSOI2 VARCHAR2(100)
POSTNO VARCHAR2(100)
POSTMP VARCHAR2(100)
MAA VARCHAR2(100)
PUH1 VARCHAR2(100)
PUH2 VARCHAR2(100)
SAHKOPOSTI VARCHAR2(100)
KOTIKUN VARCHAR2(100)
HENKTUN VARCHAR2(100)
PASSIN_NUMERO VARCHAR2(100)
SUKUP VARCHAR2(100)
KIELI VARCHAR2(100)
KANSALAISUUS VARCHAR2(100)
KSIVKIELI VARCHAR2(100)
KOULU VARCHAR2(100)
KOULUNIMI VARCHAR2(100)
KTASO VARCHAR2(100)
TODSAV VARCHAR2(100)
AIMTU VARCHAR2(100)
AITUT VARCHAR2(100)
AITULI VARCHAR2(100)
YOTUTKINTO VARCHAR2(100)
BSKAALA VARCHAR2(100)
PTKARVO VARCHAR2(100)
AIDINK VARCHAR2(100)
VKIEA1 VARCHAR2(100)
VARVA1 VARCHAR2(100)
VKIE2 VARCHAR2(100)
VARVA2 VARCHAR2(100)
VKIEB1 VARCHAR2(100)
VARVB1 VARCHAR2(100)
VKIEB2 VARCHAR2(100)
VARVB2 VARCHAR2(100)
VKIEB3 VARCHAR2(100)
VARVB3 VARCHAR2(100)
MATTASO VARCHAR2(100)
MATA VARCHAR2(100)
FYSTASO VARCHAR2(100)
FYS VARCHAR2(100)
KEMTASO VARCHAR2(100)
KEMIA VARCHAR2(100)
MUSIIKKI VARCHAR2(100)
KUVAAMATAITO VARCHAR2(100)
YOENGLANTI VARCHAR2(100)
YOPARASRE VARCHAR2(100)
YOFYSIIKKARE VARCHAR2(100)
YOKEMIARE VARCHAR2(100)
YOAI VARCHAR2(100)
YOMAL VARCHAR2(100)
YOMA VARCHAR2(100)
YOREA VARCHAR2(100)
YOAK1A VARCHAR2(100)
YOAK2A VARCHAR2(100)
YOBK1A VARCHAR2(100)
YOBK2A VARCHAR2(100)
YOBK3A VARCHAR2(100)
KELPOH1 VARCHAR2(100)
KELPOH2 VARCHAR2(100)
KELPOH3 VARCHAR2(100)
KELPOH4 VARCHAR2(100)
KOULU1 VARCHAR2(100)
LINJA1 VARCHAR2(100)
TYO1 VARCHAR2(100)
KOULU2 VARCHAR2(100)
LINJA2 VARCHAR2(100)
TYO2 VARCHAR2(100)
KOULU3 VARCHAR2(100)
LINJA3 VARCHAR2(100)
TYO3 VARCHAR2(100)
KOULU4 VARCHAR2(100)
LINJA4 VARCHAR2(100)
TYO4 VARCHAR2(100)
TOPLI1 VARCHAR2(100)
LUPAKOULU VARCHAR2(100)
LUPANET VARCHAR2(100)
LUPAKANNY VARCHAR2(100)
LKOEP VARCHAR2(100)
TODV1 VARCHAR2(100)
TODV2 VARCHAR2(100)
TODV3 VARCHAR2(100)
TODV4 VARCHAR2(100)
ALATYPV1 VARCHAR2(100)
ALATYPV2 VARCHAR2(100)
ALATYPV3 VARCHAR2(100)
ALATYPV4 VARCHAR2(100)
KAPA1 VARCHAR2(100)
KAPA2 VARCHAR2(100)
KAPA3 VARCHAR2(100)
KAPA4 VARCHAR2(100)
TESTI1 VARCHAR2(100)
TESTI2 VARCHAR2(100)
TESTI3 VARCHAR2(100)
TESTI4 VARCHAR2(100)
KIIPIS1 VARCHAR2(100)
KKOE1 VARCHAR2(100)
KKOE2 VARCHAR2(100)
KKOE3 VARCHAR2(100)
KKOE4 VARCHAR2(100)
KLAJI VARCHAR2(100)
VARAS1 VARCHAR2(100)
VARAS2 VARCHAR2(100)
VARAS3 VARCHAR2(100)
VARAS4 VARCHAR2(100)
ERIKIIN1 VARCHAR2(100)
ERIKIIN2 VARCHAR2(100)
ERIKIIN3 VARCHAR2(100)
ERIKIIN4 VARCHAR2(100)
KMPISVA1 VARCHAR2(100)
KMPISVA2 VARCHAR2(100)
KMPISVA3 VARCHAR2(100)
KMPISVA4 VARCHAR2(100)
KELPOISUUSESTO1 VARCHAR2(100)
KELPOISUUSESTO2 VARCHAR2(100)
KELPOISUUSESTO3 VARCHAR2(100)
KELPOISUUSESTO4 VARCHAR2(100)
VALINNANTULOS1 VARCHAR2(100)
VALINNANTULOS2 VARCHAR2(100)
VALINNANTULOS3 VARCHAR2(100)
VALINNANTULOS4 VARCHAR2(100)
JONOTUS1 VARCHAR2(100)
JONOTUS2 VARCHAR2(100)
JONOTUS3 VARCHAR2(100)
JONOTUS4 VARCHAR2(100)
VAHVISTUS1 VARCHAR2(100)
VAHVISTUS2 VARCHAR2(100)
VAHVISTUS3 VARCHAR2(100)
VAHVISTUS4 VARCHAR2(100)
ILMOITTAUTUNUT1 VARCHAR2(100)
ILMOITTAUTUNUT2 VARCHAR2(100)
ILMOITTAUTUNUT3 VARCHAR2(100)
ILMOITTAUTUNUT4 VARCHAR2(100)
KIELITESTI VARCHAR2(100)
TYOKOKEMUS VARCHAR2(100)
POKOODI1 VARCHAR2(100)
POKOODI4 VARCHAR2(100)
POKOODI2 VARCHAR2(100)
POKOODI3 VARCHAR2(100)
POKOODI5 VARCHAR2(100)
EALAPAATYOKOKEMUS VARCHAR2(100)
EALASIVUTYOKOKEMUS VARCHAR2(100)
POKOODI6 VARCHAR2(100)
POKOODI7 VARCHAR2(100)
VASTTEKNIKKKO VARCHAR2(100)
POKOODI9 VARCHAR2(100)
POKOODI8 VARCHAR2(100)
MUUTEKNIKKO VARCHAR2(100)
TYOTEKNIKKO VARCHAR2(100)
ALATYOKOKEMUSENNEN1 VARCHAR2(100)
ALATYOKOKEMUSENNEN2 VARCHAR2(100)
ALATYOKOKEMUSENNEN3 VARCHAR2(100)
ALATYOKOKEMUSENNEN4 VARCHAR2(100)
ALATYOKOKEMUS1 VARCHAR2(100)
ALATYOKOKEMUS2 VARCHAR2(100)
ALATYOKOKEMUS3 VARCHAR2(100)
ALATYOKOKEMUS4 VARCHAR2(100)
KORKEAKOULUOPINNOT1 VARCHAR2(100)
KORKEAKOULUOPINNOT2 VARCHAR2(100)
KORKEAKOULUOPINNOT3 VARCHAR2(100)
KORKEAKOULUOPINNOT4 VARCHAR2(100)
OPISTOOPPILAITOS VARCHAR2(100)
AMMTUTKPITUUS VARCHAR2(100)
TAYDENNETTY VARCHAR2(100)
TUTKINTOPVM VARCHAR2(100)
TUTKINTONIMIKE VARCHAR2(100)
OPISTOTUTKINTONIMIKE VARCHAR2(100)
OPISTOTUTKINTOPVM VARCHAR2(100)
PARASKIELI VARCHAR2(100)
PARASAMMAINE VARCHAR2(100)
YOPARASKIELI VARCHAR2(100)
OPINNAYTEARVASTEIKKO VARCHAR2(100)
OPINNAYTEARVOSANA VARCHAR2(100)
KESKIARVOASTEIKKO VARCHAR2(100)
KESKIARVO_A VARCHAR2(100)
KESKIARVO_T VARCHAR2(100)
ESRKOULUTUS VARCHAR2(100)
TMKOULUTUS VARCHAR2(100)
KELPJATKTUTK VARCHAR2(100)
AMK VARCHAR2(100)
KOTKUN VARCHAR2(100)
KSKIELI VARCHAR2(100)