Ohjelmakehitys / Opiskelijahallinto-ohjelmisto

Tälle sivulle keräämme jatkuvan kehitystyön tuloksena syntyneitä uusia ohjelmamoduuleja.

Lisätietoja asio@asio.fi tai puhelin 09-682 2929.

Katso myös Asio-päivät -linkin alta löytyvät kehitystoivomukset.

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Hinnat ovat voimassa 12 kuukautta aikasarakkeessa esitetystä päiväyksestä.

Sivua on viimeksi päivitetty 27.1.2016.

Listalta on siirretty osa tuotteista arkistolistalle.

Nro. Asio_Amk (tutkintoon johtava koulutus) Tilaajat Hinta Testiin Ei tarvetta Valmis
357 Läsnäoloilmoittautuminen: Syksyllä b/B- tapahtumatyypit viittamaan nykypäivän sijasta päivämäärään 31.12. Muutos ohjelmaan amklia.sql. OAMK/3955
JAMK/3952
XAMK/3953
KAMK/3954
150 €     11/2015
356 Opintosuoritusten kopiointi: Tilakoodin ja hyväksymispäivän kysyminen. Linkki tapahtumiin. Muutoksia ohjelmiin whenkilo.sql ja opeosu,sql. OAMK/3811
JAMK/3810
MAMK/3813
KAMK/3812
300 €     11/2015
355 Uusi tulevan lukukauden poissaolojen vahvistusohjelma wkeskva4.sql. OAMK/3765 800 €     9/2015
354 Uusittu Kelan raportointiohjelma (vuosittainen suoritusseuranta) kelavrap.sql. OAMK/3762
KAMK/3763
JAMK/3761
MAMK/3764
2000 €     9/2015
353 Uusi poissaolojen vahvistusohjelma wkeskva3.sql. Muutoksia myös ohjelmiin alter.sql, frm.sql, wkeskva2.sql, opitap.sql, wmain.sql, wkoikeus.sql, amklia.sql ja wkoulohj.sql. OAMK/3743
KAMK/3545
JAMK/3744
MAMK/3746
750 €     8/2015
352 Poissaolojen rajaaminen kahteen uusilla opiskelijoilla. Muutos ohjelmaan amklia.sql. Mahdollisetsi tarvitaan muutoksia myös muihin ohjelmiin. Asio-päivien kohta 1. OAMK/3743
KAMK/3545
JAMK/3744
MAMK/3746
250 €     6/2015
351 Osasuoritusten hyväksiluku. Muutokset ohjelmaan kursarv2.sql. Asio-päivien kohta 7. OAMK/3743
KAMK/3545
JAMK/3744
400 €   MAMK 6/2015
350 Ryhmätauluun kenttä Virta-koulutusalaa varten. tietokantamuutokset ja ohjelmat wryhma.sql ja xwryhma.sql. OAMK/3743
KAMK/3545
JAMK/3744
130 €   MAMK 5/2015
349 Opintosuoritusrekisterissä (opeosu.sql V1.204) Pvm-kentässä näytetään alkuperäinen suorituspvm, jos se on annettu. (Tämä tieto kirjataan muualla suoritetuille opintojaksoille.) Muualla suoritetuista poistettu ns. vanha kirjaus (vain Virta-kirjaus jää, ohjelma opitap.sql V1.200). MAMK/3677
OAMK/3678
KAMK/3662
JAMK/3676
150 €     9/2014
348 Hyväksilukuun Asio-päivillä sovitut muutokset. Muutokset ohjelmiin opitap.sql,alter.sql, wparam.sql ja wtyonan2.sql. Muutokset ohjelmaan kursarv2.sql tehdään erillisenä jatkokehityksenä. MAMK/3325
OAMK/3326
KAMK/3327
JAMK/3328
750 €     5/2014
347 Kun tehdään ero/valmistumismerkintä, niin ohjelma pitäisi poistaa samalla ennakkoläsnä/poissaolomerkinnät (tt k, tt G) seuraavalta lukukaudelta. opitap V1.189. Asio-päivillä esitetty toive. MAMK/3325
OAMK/3326
KAMK/3327
JAMK/3328
150 €     5/2014
346 Opintokortin tulostusmahdollisuus tietyllä aikavälillä. Opintokortissa näkyisivät vain opintojaksot ja niiden osasuoritukset, joissa suorituksia valitulla aikavälillä. opeosu.sql V.1.196. Asio-päivillä esitetty toive. MAMK/3313
OAMK/3326
KAMK/3327
JAMK/3328
250 €     5/2014
345 Lisätty Op2-tieto amkos.sql-ohjelmaan. OAMK/3264 Sop.   JAMK 1/2014
344 Uudet apulistaukset apu37.sql (vanha menettely) ja apu38.sql (uusi menettely) osasuoritusten arvosanakirjausten listauksiin. MAMK/3257 350 €     1/2014
343 Lisätty tietosuojakysymysten loggaus tauluun loki2_p. Ohjelmat amkyh.sql, whenkilo.sql ja loki2.sql. JAMK/3232 Sop.     1/2014
342 Lisätty ohjelmaan yoamkki2.sql käsittely Vaihto-opiskelijoille tarjottavia opintoja varten. JAMK/3141 Sop.     12/2013
341 Lisätty käsittelyt nimikkeen koodille ja henkilöstöryhmälle sekä tulostettu verkkotunnus näkyviin. Koskee opettajatietojen ylläpito-ohjelmaa wopettaj.sql. JAMK/3108
KAMK/3252
MAMK/ok
OAMK/3253
JAMK sop.
Muut vain hlöstöryhmä
    10/2013
340 Listauksiin uusi kohta "Aikavälillä annetut opinnäytetyöt". Edellyttää, että käytössä olevaan opitap-ohjelmaan on lisätty toimeksiantaja ja kunta. JAMK/3108 Sop.     10/2013
339 Opintojaksojen arvosanajakaumaohjelmaan rajausmahdollisuus ja uusia kenttiä. JAMK/3108 Sop.     10/2013
338 Uuteen osasuoritusten käsittelyyn opintojakson nimilyhenteen käyttömahdollisuus. JAMK/3095
KAMK/
190 €     9/2013
337 Muutoksia Kelan siirto-ohjelmaan kelavrap.sql: Päivämäärä luetaan poimintatiedostosta. Lisätty JavaScript-tarkistus, joka varmistaa, että monista vaihtoehtoisista opiskelijoista ainakin yksi on valittuna. KAMK/3100
OAMK/?
100 €     9/2013
336 Listauksessa Opiskelijat, joiden opinto-oikeus päättyy puolen vuoden sisällä (tt B) listataan kaikki B:t (niitä voi siis olla useampi kuin yksi). JAMK/3093 125 €   KAMK
OAMK
9/2013
335 Toimintasuunnitelmaan linkki, joka näyttää jonottajat ja ilmoittautuneet. JAMK/3093 250 €   KAMK
OAMK
9/2013
334 Tilastokeskuksen opiskelijatiedot. Vuoden 2013 muutokset. wtilarap.sql V1.31. JAMK/3093
KAMK/3100
200 €   OAMK 9/2013
333 Listaus "Opiskelijat, joilla ylim. opinto-oikeus (tt B)". * Listataan kaikki B:t (niitä voi siis olla useampi kuin yksi). opilist4.sql V1.25 JAMK/3093 125 €   KAMK
OAMK
8/2013
332 Opintopisteiden muuttaminen web puolella usealle opiskelijalle samalla kertaa. opilist-paketissa. Edellyttää käyttöoikeusasetusta 286. KAMK/3233
MAMK/3234
250 €   JAMK 8/2013
331 Opiskelijat, joilla nolla-arvosanoja tai hylättyjä listaukseen Opintojakson opiskelijat. Vain OAMK. OAMK/3070 Sop.   JAMK
KAMK
8/2013
330 Uuden lokitusohjelman selailuohjelma. loki2.sql. OAMK/3091
MAMK/3090
KAMK/3092
JAMK/3089
500 €     7/2013
329 Uusi lokitus ohjelmaan opiskarv.sql. Taulu loki2_p. OAMK/3091
MAMK/3090
KAMK/3092
JAMK/3089
250 €     7/2013
328 Uusi lokitus ohjelmaan opeosu.sql. Taulu loki2_p. OAMK/3091
MAMK/3090
KAMK/3092
JAMK/3089
250 €     7/2013
327 Uusi lokitus ohjelmaan kursarv2.sql. Taulu loki2_p. OAMK/3091
MAMK/3090
KAMK/3092
JAMK/3089
250 €     7/2013
326 Tuntijakaumaan ilmoittautuneiden lukumäärä ja opintojakson laajuus. wopetj.sql V1.26. JAMK/3093
KAMK/3100
MAMK/3101
OAMK/?
200 €     7/2013
325 Todistuspyyntöjen käsittely, useamman hakemuksen poistaminen kerralla. wtodpyy2.sql KAMK/3100
MAMK/3101
150 €   JAMK
OAMK
7/2013
324 Uusi osasuoritusten käsittely. MAMK/ok
JAMK/ok
KAMK/ok
OAMK/ok
Sop.     2013
323 Opinnäytetyön kirjaukseen lisätty toimeksiantajan kirjaus. Kirjataan selkotekstinä kenttään Lisatietoja. opitap.sql V1.185 JAMK/ok Sop.   MAMK 6/13
322 Uusi opiskelutodistus OAMKille. OAMK/ok Sop.     6/2013
321 Uusi layout toimistopuolelle. Yhteishinta 22.000 euroa. JAMK/ok
KAMK/ok
OAMK/ok
MAMK/ok
Sop.     2011
320 Uusi listaus Aikavälillä eronneet opiskelijat opilim.sql V1.31. JAMK/2811 150 €   MAMK
KAMK
8/12
319 Uusi listaus Aikavälillä valmistuneet opiskelijat opilim.sql V1.31.   150 €     8/12
318 Amkota-raportti / Aloittaneiden määrän laskenta. JAMK halusi korjauksen laskentaan. JAMK/ok Sop.muk.   KAMK 8/12
317 Opintosuoritusrekisteri: 1) Rivin päivitys mahdollista rivikohtaisella painikkeella. 2) Lisätty opetuskielen poimintamahdollisuus. opeosu.sql V1.111. Tehty Seppo Pakasen pyynnöstä (OAMKin lista). OAMK/2780+
2813
MAMK/2781
KAMK/2782
JAMK/ok
Sop.muk.     8/12
316 Soralain mukainen kirjausmahdollisuus opiskelutapahtumiin (tapahtumatyyppi 3). Edellyttää, että käyttöoikeus annettu. Listauksiin mahdollisuus listata tätä kirjausta koskevat tiedot. opitap.sql V1.177, opilist.sql V1.150, wkoikeus.sql V1.166. JAMK/2811
KAMK/2812
350+ €     7/12
315 Listauksiin mahdollisuus listata opinnäytetyötä koskevat tiedot. opilist.sql V1.149 JAMK/2811 150 €   MAMK
KAMK
7/12
314 Opinnäytetyön kirjaukseen lisätty kunnan kirjaus. Kirjataan selkotekstinä kenttään Paikka. Asio-päivät 2012, OAMK,JAMK kohta 11. opitap.sql V1.176 JAMK/2811
KAMK/2812
150 €   MAMK 7/12
313 Opiskelijatoimitoihin yhteystietojen ylläpito-ohjelmaan lisäys, jossa näytetään läsnäoloihin liittyvät tiedot sekä annetaan mahdollisuus kirjata lähiomaisen nimi ja yhteystiedot (jotka talletetaan osuoirtukset_p -tauluun tapahtumatyypillä v). amkyh.sql V1.38. JAMK/2708
KAMK/2709
MAMK/2710
OAMK/2711
450 €     4/12
312 Ilmoittautuneiden peruuttaminen (opeper V1.35). Ojaksot poimitaan opekiinnitysten perusteella. KAMK/2679
JAMK/2682
OAMK/2680
250 €   MAMK 3/12
311 Tutkintotodistuspyyntöön sähköpostivahvistus. Ohjelma wtodpyyn.sql V1.68. MAMK/2663 Sop.   JAMK
KAMK
2/12
310 Rakettitilasto Vaihto-opiskelijoiden opintopisteet. Ohjelma rake_2b.sql. JAMK/2811
KAMK/2812
400 €   MAMK
KAMK
OAMK 
2/12
309 Opiskelijalistaukset: Tarra-aineisto csv-muodossa Wordiin siirtoa varten. Ohjelmat opilist.sql V1.144 ja opilist2.sql V1.73. JAMK/2373 360 €   MAMK
KAMK
3/11
308 Rakettitilasto "Suoritetut opintopisteet" (rake_2a.sql). JAMK/2346
KAMK/2812
800 €   MAMK 2/11
307 Opettajien salasanojen generointi web-ohjelmaksi (salagen2.sql). Asennettu päävalikkoon (ylläpito). JAMK/2786
MAMK/2784
KAJAK/2783
OAMK/2785
350 €     8/10
306 Arviointiohjelmassa mahdollisuus avata seurantalomake (kursarvs.sql V1.166). OAMK/2316
JAMK/2811
150 €   MAMK
KAMK
8/10
305 Hetu pois arviointiohjelmasta (kursarvs.sql V1.165). OAMK/2316
JAMK/2811
100 €   MAMK
KAMK
7/10
304 Opiskelijalistauksiin myös kentät Lisätietoja, Lt3 ja Lt4. Opilist V1.141. JAMK/2113 150 €   MAMK
KAMK
7/10
303 KELA-raportti / Pvm-muutoksia / Ohjelma wkelarap.sql V1.54 JAMK/2053
MAMK/2050
KAJAK/2052
OAMK/2051
175 €     3/10
302 AMKOTA-raportti / Vieraalla kielellä annettu opetus JAMK/1995
MAMK/1922
KAJAK/1996
850 €     12/09
301 Yhteisvalintatiedoston sisäänlukuun tarvittavat muutokset JAMK/1917
MAMK/1920
KAJAK/1918
OAMK/1919
175 €     11/09
300 Opiskelijapuolen käyttöliittymä uusittu. JAMK/1835
MAMK/1837
KAJAK/1836
OAMK/1838
8000 €     6/09
299 Yhteisvalintatiedoston sisäänlukuohjelman muutokset. JAMK/1821
MAMK/1823
KAJAK/1822
OAMK/1824
250 €     5/09
298 Ylempien Opalan analyysiohjelma: Uusi ohjelma wopalay.sql.   250 €     2/09
297 Toimintasuunnitelman kopiointi: Ohjelma toimsu.sql V2.67, toimsu2, toimsu3. OAMK/1584 1320 €     11/08
296 Kelan vuosiraportti: Rivin loppumerkki ja koulutunnisteen käsittely muuttuneet. OAMK/1565
MAMK/1564
KAJAK/1563
JAMK/1562
250 €     9/08
295 Kv-liikkuvuus: Kokonaan uusi raportti "Saapunut henkilöstö". OSAKO/1544
MAMOK/1543
KAMO/1542
JAMKO/1541
400 €     8/08
294 Kv-liikkuvuus: Kokonaan uusi raportti "Lähtenyt henkilöstö". OSAKO/1544
MAMOK/1543
KAMO/1542
JAMKO/1541
500 €     8/08
293 Kv-liikkuvuus: Maiju Kanniston kanssa sovitut muutokset lähteneiden opettajien raporttiin. OSAKO/1544
MAMOK/1543
KAMO/1542
JAMKO/1541
500 €     8/08
292 Kv-liikkuvuus: Maiju Kanniston kanssa sovitut muutokset lähteneiden opiskelijoiden raporttiin. OSAKO/1544
MAMOK/1543
KAMO/1542
JAMKO/1541
500 €     8/08
291 Jäsenrekisteri: Tuki englanninkieliselle opiskelijaliittymälle. OSAKO/1533
JAMKO/1546
500 €     8/08
290 Jäsenrekisteri: Tuki ennakkoilmoittautumiselle. OSAKO/1533 400 €     8/08
289 Opiskelijakohtaiseen arviointiin näkyviin ja päivitettäväksi t&k- ja yrittäjyysopintopisteet. Ohjelma opiskarv.sql V1.31. Asio-päivillä kirjattu toivomus. OAMK/1532
KAJAK/1539
150 €     8/08
288 Opiskelijan perus- ja suoritus/tapahtumatietojen haku myös arkistosta. Ohjelmat opilist.sql V1.130. Asio-päivillä kirjattu toivomus.
Indeksoitava kenttä orig_henkilotun tauluissa xhenkilo_p ja xosuoritukset_p.
Toimintaperiaatteita:
* Tietojen oletetaan olevan kaikkien haun kohteena olevien taulujen osalta joko aktiivikannassa tai arkistossa. Poikkeuksina taulu koulutusohjelma_p, jonka osalta tarkistetaan aktiivitaulusta sekä taulut luokka_p ja xluokka_p, jotka molemmat otetaan tarkasteluissa huomioon.
OAMK/1535
JAMK/1540
MAMK/1545
400 €     8/08
287 Osasuoritusten kautta syntyneiden opintosuoritusten näkyminen opintopisteinä opintokortissa. Ohjelmat opeosu.sql V1.90 ja amkos.sql V1.76. Asio-päivillä kirjattu toivomus.
Indeksoitava kenttä orig_henkilotun tauluissa xhenkilo_p ja xosuoritukset_p.
OAMK/1532 250 €     8/08
286 Yhteisvalinnassa palattu peräkkäistiedoston käyttöön. Ohjelmat cyvtied.exe V1.16 ja wyvtied.sql V1.12. JAMK/1479
MAMK/1480
KAJAK/1481
OAMK/1482
500 €     5/08
285 Opiskelijan läsnäoloilmoittautumisohjelmaan tuki yhden sähköpostin lähetykseen, mikäli opiskelija ilmoittautunut kahdelle lukukaudelle.
Ei anna ilmoittautua lukukausille joina b/B ei ole enää voimassa mikäli ko. merkintä löytyyUusi opiskelijakirje niille, jotka eronneet syykoodilla 38 tai 39.
Ohjelma amklia.sql V1.109.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
JAMK/1455
OAMK/1456
KAMK/1457
MAMK/1458
400 €     5/08
284 Uusi opiskelijakirje niille, jotka eronneet syykoodilla 38 tai 39.
Ohjelmat wsyykirj.sql V1.01, wmain.sql V1.169, wkoikeus.sql V1.139.
MAMK/1421 150 €   JAMK
OAMK
3/08
283 Koulutusohjelmarakenteesta poisto. Aikaisemmin oli mahdollista vain taltiointi, nyt voidaan myös poistaa.
Ohjelma wmodraka.sql V2.44.
KAJAK/1420 50 €   JAMK
OAMK
1/08
282 Alaviitteiden näkyminen opintosuoritusten selailussa Opintotoimiston päävalikossa.
Moduulien ja opintoviikkojen alaviitteet lisätty näkyviin.
Ohjelma opeosu.sql V1.87
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
OAMK/1395
MAMK/1399
KAJAK/1420
200 €   JAMK 1/08
281 Aikaisempien opintosuoritusten kopionti.
Ohjelma jaettu kolmeen haaraan siten, että 1. haara toimii kuten ohjelma ennen. 2. haara kopioi puuttuvat opintosuoritukset ja 3. haara antaa valita kopioitavat opintosuoritukset ohjelman otoki.sql mukaisesti.
Ohjelma whenkilo.sql V1.123.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
OAMK/1389
MAMK/1399
JAMK/1404
200 €   KAJAK 1/08
280 Tuntijakauman näkyminen vain kyseiselle opettajalle. Opettajien valintalistaa rajattu siten, että opettaja näkee vain itsensä + jos käyttöoikeuksissa on kiinnitys alaan *, niin näkee myös muut opettajat.
Ohjelma wopetj.sql V1.19.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
OAMK/1395
KAJAK/1420
125 €   MAMK
JAMK
1/08
279 Ryhmätietojen arkistointiin arkistoitavien ryhmien rajaus ja valinta.
Ohjelma warkisto.sql V1.13.
OAMK/1389
JAMK/1404
MAMK/1419
KAJAK/1420
150 €     1/08
278 Tap.tyyppi a: Lisätty tarrat etc. Ohjelma opilist2.sql V1.61.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
OAMK/1389
JAMK/1404
KAJAK/1420
50 €   MAMK 1/08
277 Jonotusohjelman kehittäminen. Nyt jonotuksen
purussa peruutettaessa opiskelijoita, nostetaan
automaattisesti jonosta tilalle, mikäli opintojakson
kapasiteetti ei ole täynnä. Lisäksi mikäli toimintasuunnitelmarivin
päivityksessä kasvatetaan kapasiteettia ja löytyy jonottajia, näitä nostetaan opintojaksolle.
Ohjelmat opeper.sql V1.32., toimsu.sql V2.54 + muut toimsu-ohjelmat.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
MAMK/1399
JAMK/1404
OAMK/1416
KAJAK/1420
600 €     1/08
276 Uusi Opala-siirto-ohjelma, jossa myös ylemmät (wopala5 V1.03). KAJAK/1390
JAMK/1404
MAMK/1406
OAMK/1425
500 €     1/08
275 Englanninnos Opala-kyselylomakkeisiin (wopala2 V1.62). OAMK/1386
KAJAK/1390
JAMK/1404
MAMK/1406
150 €     12/07
274 Läsnä- ja poissaolotodistusten (wopeli V1.98) massatulostus ryhmittäin.
Asio-päivillä esitetty toivomus (OAMK/2).
OAMK/1314
KAJAK/1390
100 €   MAMK
JAMK
12/07
273 Työllistymiskysely / Ylempi amk-tutkinto (ns. Opala)
Tehty uusi kysymyssetti ylemmän tutkinnon suorittaneita varten.
Ohjelmat wopala.sql V1.20 ja wopala2.sql V1.60.
Ajettava alter.sql
Tilastot ja siirto-ohjelma tehdään erikseen.
JAMK/1313
OAMK/1314
MAMK/1316
KAJAK/1390
800 €     12/07
272 Opintojen edistymisen seuranta (Kela). Aloitusmerkintä haetaan tapahtumatyyppi M:stä, jos löytyy.
Ohjelma ckelarap.exe V1.111.
JAMK/1422
KAJAK/1423
75 €   OAMK 09/07
271 Opintojaksotarjottimen perusversio.
Asio EduERP-ohjelmaosio, joka on liitetty toimimaan Asio-Oraclen kanssa.
MAMK/1263 2500 €   OAMK 09/07
270 Ilmoittautuminen HOPSin mukaisille opintojaksoille.
Ohjelmat amkki.sql V1.105, amkki2.sql V2.43P.
JAMK/1261 750 €   MAMK
OAMK
08/07
269 Kv-muutoksia Maiju Kanniston listan / 7.8.2007 mukaisesti. KAJAK/1257
OAMK/1284
MAMK/1285
JAMK/1286
375 €     08/07
268 Kelan vuosiraportti: Lasketaan op:t myös opintojaksoseurantatauluun kirjatuista pisteistä niille ojaksoille, jotka löytyvät opiskelijan opintosuoritusrekisteristä, mutta joilla ei vielä ole arvosanaa.
Ohjelmat ckelarap V1.104 ja wkursseu.sql V1.53.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
MAMK/1239
OAMK/1240
KAJAK/1257
400 €   JAMK 08/07
267 Kohdan 265 muutokset (X/H, X/O) fraasiin 68 (Opintorekisteriotteen tulostus). Ohjelma cprint5n V5n.16.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
JAMK/1238
MAMK/1239
OAMK/1255
KAJAK/1257
200 €     08/07
266 Opiskelijan päävalikon kohta opintorekisteriotteen selailu, kohdan 265 muutokset.

amkos.sql V1.68P
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
JAMK/1238
MAMK/1239
OAMK/1240
KAJAK/1257
200 €     08/07
265 Opintotoimisto: Opintorekisteriotteen selailu + tulostus, moduulien järjestys yhdenmukaistettu, Opinnäytetyö haetaan myös tt X/O, harjoittelu X/H (+X/T MAMK), opintojaksoihin ei lasketa mukaan edellisiä.
Opiskelija: Päävalikon kohta opintorekisteriotteen tulostus: edelliset.

opeosu.sql V1.82 ja amkrk.sql V1.50P
Huomautus: Harjoittelun ja opinnäytetyön nimen kirjauksessa ei monirivitukea.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
JAMK/1238
MAMK/1239
OAMK/1240
KAJAK/1257
350 €     08/07
264 Sähköpostien lähettäminen läsnä- ja poissaoloilmoittautumisen yhteydessä opiskelijoille ja opintotoimistoon. Opintotoimiston sähköpostiosoite koulutusohjelmatiedoissa.

amklia.sql V1.94 ja wkoulohj.sql V1.32
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
KAJAK/1257
OAMK/1294
MAMK/1459
JAMK/1460
500 €     07/07
263 Opintosuoritusten kopiointi kortilta toiselle
Siirron yhteydessä tilakoodit kuntoon (muualla suoritettujen tilakoodit)
T-kortin tapahtumien kopiointi toiselle kortille valinnan mukaan
muokkausmahdollisuus.

whenkilo.sql V1.119, opitap.sql V1.146
JAMK/1238
MAMK
300 €   KAJAK
OAMK
07/07
262 Yhteisvalintatiedot toimitetaan kesästä 2007 alkaen EXCEL-tiedostoina. Ohjelmat uusittu kokonaan.
Mm. ohjelma wyvtied.sql V1.02, wmain.sql V1.161, wkoikeus.sql V1.134.
Pelkkä lukuohjelma ml. SMS: 1.000 euroa, yksittäisten poiminta 250 euroa.
OAMK/1210
MAMK/1209
KAJAK/1208
JAMK/1207
1250 €     06/07
261 AMKOTA-raportit/Vierailla kielillä annettu opetus, käsittelysääntöä on muutettu. Lasketaan opintojaksojen toteutuskertojen opintopisteet yhteen, ennen laskettiin opiskelijoiden suorituksista kertyneet opintopisteet.
Ohjelmat amkota.sql V1.90P ja amkotaoh.sql V1.30.
KAJAK/1257 150 €   OAMK 05/07
260 Kun opiskelijan siirtyy normi+1 vuodelle, opiskelijan tila muuttuu T:ksi (tapahtumatyyppi a:n päiväys ylittyy).
Ohjelma opiskpvm.sql V1.36 ja whenkilo.sql V1.117.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
OAMK/1159
JAMK/1217
MAMK/1226
KAJAK/1257
250 €     05/07
259 Sama kuin edellä, mutta toteutettu whenkilo-ohjelman ryhmätoiminnoissa.
Ohjelma whenkilo.sql V1.116.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
OAMK/1159
JAMK/1217
MAMK/1226
KAJAK/1257
250 €     04/07
258 B- tapahtumatyypin viennin yhteydessä opiskelijan tilakoodi vaihtuu R:ksi
Ohjelma opitap.sql V1.145.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
OAMK/1159
JAMK/1217
MAMK/1226
KAJAK/1257
200 €     04/07
257 Untis-siirtotiedostojen muodostus. Ryhmän oppituntien siirto.
Ohjelma untis.sql V1.01.
JAMK/1217 500 €   MAMK
OAMK
04/07
256 Toimintasuunnitelman arkistointiin koulutusohjelma- ja ryhmärajausmahdollisuus.
Ohjelma warkisto.sql V1.11.
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
OAMK/1121
JAMK/1217
KAJAK/1257
MAMK/1305
225 €     03/07
255 Toimintasuunnitelmaan, arvointiohjelmaan ja opintosuoritusten ylläpito-ohjelmaan lisätty mahdollisuus kirjata yrittäjyyttä tukevien opintojen opintopisteet.
Ohjelmat toimsu.sql V2.46 ja muut toimsu-ohjelmat, kursarvs.sql V1.141, opeosu.sql V1.80, ajettava alter.sql.
JAMK/1106 900 €   MAMK
KAJAK
OAMK
03/07
254 Opiskelijatietoihin voidaan kirjata kaksoiskansalaisuus.
Ohjelma whenkilo.sql V1.115, ajettava alter.sql.
JAMK/1106 225 €   MAMK
KAJAK
OAMK
03/07
253 Aloitusryhmätaulun opiskelijalukumäärätietoihin voidaan nyt tallettaa myös läsnä- ja poissaolevien opiskelijoiden lukumäärät.
Ohjelma wryhma.sql V1.27P, ajettava alter.sql.
JAMK/1106 225 €   MAMK
KAJAK
OAMK
03/07
252 Koulutusohjelman kuvaustietojen julkaisunäkymä. Autentikoimaton versio, jota kutsutaan omasta linkistään. Linkki koulutusohjelmatietojen ylläpidosta.
Ohjelma kohjkuv.sql V1.01 ja wkoulohj.sql
JAMK/1113 400 €   MAMK
OAMK
03/07
251 Kelan vuosiraportti (edistymisen seuranta). Uusi formaatti, mm. alku- ja lopputietueet.
Ohjelma ckelarap.exe V1.103.
JAMK/1115
KAJAK/1152
OAMK/1159
MAMK/1236
400 €     02/07
250 T&K-opintopisteraportti.
Ohjelma wtkoprap.sql V1.01.
JAMK/864
MAMK/1100
225 €   OAMK
KAJAK
02/07
249 Kelan läsnäoloraportointi. Nyt halutaankin, että aloituspäivä katsotaan ensimmäisen oppilaitoksen mukaan (Kela / Hanna Nisula, Sami Virtanen 13.2.07). Ohjelma tutkii tapahtumatyyppejä M ja 1.
Ohjelma wkelarap.sql V1.44.
JAMK
OAMK/1092
KAJAK/1152
MAMK/1421
250 €     02/07
248 Opintojaksoseurantalomakkeella mahdollisuus käyttää olemassaolevaa seurantalomaketta pohjana. Ohjelma wkursseu.sql V1.45P. JAMK/1068
OAMK/1092
300 €   MAMK 02/07
247 Uusi koulutusohjelmarakenteen luonti ja ylläpito-ohjelma JAMKin mallin mukaan. Sisältää kompetenssien käsittelyn.
Ohjelma rakenne.sql V0.93, kompete V1.02, wkoulohj V1.27.
JAMK/1068 2400 €   OAMK 01/07
246 Automaattinen päiväysten siirto poissaolokirjauksissa (tapahtumatyypit a ja b).
Asio-päivillä kirjattu toivomus.
Ohjelma wkeskva2.sql V1.20.
JAMK/1068
OAMK/1080
MAMK/1089
KAJAK/1152
250 €     01/07
245 Erotodistusten massatulostusmahdollisuus.
Ohjelma opmentod.sql V1.04.
OAMK/1015 600 €   MAMK
KAJAK
12/06
244 Kv-ohjelmat. Lisätty mahdollisuus kirjata partnerikoulun perustiedot. Liitetty työnantajien/koulujen ylläpito-ohjelmaan.
Ohjelmat wtyonan2.sql V1.18 ja kv_partn V1.01.
JAMK
KAJAK/1091
OAMK/1293
MAMK/1312
400 €     12/06
243 Opiskelijan perustietojen päivitysohjelmaan on lisätty mahdollisuus kopioida opintotapahtumat (muut tapahtumatyypit kuin X ja Y) toisesta opiskelijatiedosta. Ei valintamahdollisuutta.
Ohjelma whenkilo.sql V1.113.
OAMK/1017
JAMK/1217
150 €   MAMK
KAJAK
12/06
242 Opiskelijakohtaisessa arviointiohjelmassa on nyt mahdollisuus lisätä opintojaksoja valittuun moduuliin.
Ohjelma opiskarv.sql V1.26.
OAMK/1017
MAMK/1016
KAJAK/1306
300 €   JAMK 12/06
241 Opintojaksopalautelomake on nyt mahdollista tehdä omien kyselytarpeiden pohjalta ja osoittaa niille opiskelijoille, jotka ovat osallistuneet palautekyselylle avatulle opintojaksolle. Ohjelma hyödyntää Asion ns. yleistä palautelomakegeneraattoria lomakkeiden muodostamisessa ja tulosten analyysissä.
Ohjelmat wpgrap.sql V1.26 ja amkpala2.sql V1.17.
MAMK/1237 1200 €   OAMK 12/06
240 Jonotusten poistomahdollisuus yhteisten vapaavalintaisten opintojaksojen ilmoittautumisohjelmaan.
Ohjelma yoamkki2.sql V1.111.
JAMK/1008 375 €   KAJAK
OAMK
11/06
239 Uusi Amkota-raportti: T&K-opintopisteet.
Ohjelmat amkota.sql V1.89P, amkota5.sql V1.60, amkota7.sql V1.53P, opitap.sql V1.141.
JAMK/991
KAJAK/1003
MAMK/1090
600 €   OAMK 10/06
238 Opintojaksokuvausten vertailu aktiivitietojen ja viimeisimmän taltioinnin osalta.
Ohjelmat wkursver.sql V1.01, wmain V1.151, wkoikeus V1.126.
JAMK/983 600 €   MAMK
KAJAK
OAMK
10/06
237 Tilastokeskuksen opiskelijaraportin muutos: Edellisen lukuvuoden opintoihin (kenttä 20) otetaan nyt kaikki eli myös tilakoodilla 0 ja 6-9.
Ohjelma wtilarap V1.19.
KAJAK/1000
JAMK/1027
MAMK/1421
75 €   OAMK 09/06
236 Erasmus-raportin muutokset: Uusia kenttiä ja vanhojen kooditusmuutoksia.
Muutoksia itse raporttiin sekä syöttölomakkeisiin ja muihin näitä kenttiä käyttäviin ohjelmiin.
Ohjelmat kanseras.sql V1.14, kansval.sql V1.87, kanshaku.sql V1.25, kansope.sql V1.11, kvlrap2.sql V1.03.
Ajettava alter.sql.
Sisältöperiaatteen muutos: Tieto "Opintoaste" on muuttunut. Uusi sisältö: First cycle, Second cycle, Third cycle. Toimintaperiaate kuvattu ohjelman kansval.sql versiokuvauksessa.
JAMK
KAJAK/1014
OAMK/1075
MAMK/1312
400 €     09/06
235 Opiskelijoiden työlistymiskyselyn palaute arkistoitujen opiskelijoiden osalta.
Ohjelmat xwopala3.sql V3.01, wmain.sql V1.148, wkoikeus.sql V1.123.
Ajettava alter.sql ja alustettava kentät orig_henkilotun. Indeksointi.
Edellyttää myös ohjelmaa warkisto V1.06.
JAMK/942
KAJAK/1014
200 €   MAMK
OAMK
09/06
234 Arkistointi / Opintojaksot KAJAK/1014
OAMK/1159
JAMK/1217
MAMK/1251
200 €     07/06
233 Arkistointi / Toimintasuunnitelma KAJAK/1014
OAMK/1159
JAMK/1217
MAMK/1251
300 €     07/06
232 Arkistointi / Ryhmätiedot KAJAK/1014
OAMK/1159
JAMK/1217
MAMK/1251
200 €     07/06
231 Harjoittelurekisteri JAMK/905 5250 €   OAMK 07/06
230 Opinto-opaslistaus kirjastolle
Ohjelmat wkirlist V1.01, wmain V1.145, wkoikeus V1.121.
JAMK/906 500 €   MAMK
OAMK
07/06
229 Avoin amk, uudet ohjelmat / ominaisuudet
Ohjelmat wavoamk V1.23P, wavotod V1.22P, wavotod2 V1.09P, wavorap V1.01, wavokirj V1.04
JAMK
MAMK/885
1500 €   KAJAK
OAMK
06/06
228 Muutokset yhteisvalintatietoihin. Ohjelma cyvtied V1.14 + alter.sql. OAMK/877
KAJAK/878
MAMK/879
75 €   JAMK 06/06
227 Koulusivistyskieli AMKOREK-sisäänlukuohjelmaan.
Ohjelma camkorek V1.08.
OAMK/877
MAMK/880
50 €   KAJAK 04/06
226 Koulutusohjelmarakenteen muodostusohjelmaan lisärajaus Nuoriso/Aikuisaste, Tarvittavat muutokset tehty myös kaikkiin ilmoittautumisohjelmiin sekä opintojakson kiinnitys -ohjelmaan. Aste päätellään opiskelijalle kirjatusta ns. opiskelijatyypistä. Ohjelmat alter.sql, wmodraka.sql V2.40, amkki.sql V1.97P, amkki2.sql V2.36P, oamkki2.sql V1.69P, yoamkki2.sql V1.105P, otoki.sql V1.53P, opeper.sql V1.30. JAMK/843 1250 €   MAMK
OAMK
04/06
225 Ammattikorkeakoulun yksiköiden perustietojen ylläpito-ohjelma yksikko.sql V1.00 (+alter.sql, frm.sql, wmain.sql, wkoikeus.sql). JAMK/819
OAMK/941
100 €     03/06
224 Ammattikorkeakoulun perustietojen ylläpito-ohjelma yritys.sql V1.00 (+alter.sql, frm.sql, wmain.sql, wkoikeus.sql). JAMK/819 100 €   OAMK 03/06
223 Koulusivistyskieli lisätty opiskelijan perustietoihin ja ylläpito-ohjelmaan whenkilo.sql V1.107P. OAMK/813
JAMK/819
KAJAK/844
MAMK/1421
75 €     03/06
222 Kelan siirto-ohjelmat (kuukausi- ja tutkintoraportti):
Valmistuneiden aloituspäivä haetaan ensimmäisestä läsnäoloilmoittautumisesta.
Ohjelma wkelarap.sql V1.32.
OAMK/813
JAMK/843
KAJAK/844
MAMK/981
75 €     03/06
221 Ilmoittautuminen yksikkökohtaisille vapaasti valittaville opintojaksoille:
* Englanninkielinen liitäntä
* Muuttuvat tiedot haetaan parametreista.
Ohjelma yoamkki2.sql V1.101P.
JAMK/843
KAJAK/1014
300 €   MAMK
OAMK
03/06
220 Ilmoittautuminen yhteisille vapaasti valittaville opintojaksoille:
* Englanninkielinen liitäntä
* Muuttuvat tiedot haetaan parametreista.
Ohjelma oamkki2.sql V1.64P.
KAJAK/1014 300 €   MAMK
JAMK
OAMK
03/06
219 Raportti ulkomailla suoritetuista opintopisteistä.
Ohjelma amkota7.sql V1.88P, amkota5.sql V1.59P, amkota7.sql V1.47P.
KAJAK/844
MAMK/860
200 €   OAMK 02/06
218 Ulkomailla suoritettujen opintopisteiden kirjausmahdollisuus arviointiohjelmaan.
Ohjelma kursarvs.sql V1.123P.
JAMK
KAJAK/844
MAMK/860
OAMK/1159
200 €     02/06
217 Aikaisempien opintosuoritusten kopiointi opiskelijan aloittaessa uudelleen opintonsa. Toiminto kopioi osoitetun opiskelijan moduulit ja opintojaksot.
Ohjelma whenkilo.sql V1.105P, MASTilla whenkilo.mai V1.101.
MAST/X
OAMK/797
MAMK/811
KAJAK/844
100 €   JAMK 02/06
216 Opintojaksojen seurantalomake nyt jäsennelty niin, että siinä on selkeästi myös osasuoritusten käsittelymahdollisuus. Ohjelmaan on tehty runsaasti uusia piirteitä, joista yhteenveto tässä:
* Osasuoritusten kokonaismäärä on nostettu neljästä kymmeneen, ja niihin voidaan nyt kiinnittää laskennalliset opintopistemäärät.
* Kentille voidaan määrittää eri otsikot lomakkeella ja käyttäjille näkyvissä paikoissa (amkos ja opeosu).
* Uuden seurantalomakkeen teossa ollut bugi/feature hyvin todennäköisesti korjattu ohjaamalla uuden lomakkeen teko oikeaan paikkaan.
* Kurssiseurantalomakkeella voi nyt valita näytettäviksi joko kaikki kentät, osasuorituskentät tai muut kuin osasuorituskentät.
* Amkosin ja opeosun kurssiseurannan katselu saatettu ajantasalle, ja
* Erityyppiset seurannat erotettu toisistaan (arvosana, osasuoritukset, muut). mm. opiskelijan suoritusrekisteristä aukeavassa linkissä.
* Opiskelijan uusintatenttiohjelma laitettu ymmärtämään 10 osasuoritusta ja uutta käyttäjälle näkyvää nimeä.

Seuraavassa vielä muutetut ohjelmat ohjelmanumeroineen ja lyhyet versiohistoriasta hieman muokatut kommentit:
Opeosu.sql V1.74
Laitettu kurssiseuranta toimimaan kenttien arvosana ja os1-os10 kanssa kuten amkosin versio.
Uusintat.sql V1.11P
Lisätty osasuoritusten 5-10 uusintamahdollisuus. Osuoritusten nimet ensisijaisesti *- kirjauksesta, tois.sij. **.
Amkos.sql V1.58P
Seurantalomake toimimaan wkursseun V1.39P mukaisesti, mm 10 osasuoritusta.
Wkursseu.sql V1.39P
Lisätty osasuoritukset 5-10.
Korjattu back-linkkejä (antoi tyhjän rowid:n).
Termimuutoksia. Ohjeita.
Osasuoritusten laajuus opintopisteissä.
Kenttien nimet opiskelijalle eri kuin lomakkeella.
Uuden lomakkeen lisäys ohjattu proceduuriin muokkaa_otsikoita,
koska sieltä löytyy kaikki uudet toiminnallisuudet ja se osaa luoda rivit.
Lisätty back-linkkejä
Osasuoritusten laajuuden tarkistaminen (yhteensä 1 - ojakson laajuus, tai ei laajuutta)
Valinta kenttien näkyvyydestä ruudulla (pikavalinta napilla). Mm. pelkkien osuoritusten keskiarvojen laskentaa varten.
Alter.sql V1.05
Lisätty osasuoritukset 5-10 kurssiseuranta_p:hen.
OAMK/767
KAJAK/775
JAMK/843
MAMK/1002
1200 €     12/05
215 Kelan toisen asteen tutkintotiedot -raportti. Ohjelma wkelarap.sql V1.28. MAST/765 600 €   KAJAK
JAMK
OAMK
12/05
214 Koulutusohjelmarakenteen taltiointi. Ohjelma wmodraka.sql V2.34. KAJAK/792
JAMK
MAMK/1418
400 €   OAMK 11/05
213 Tilastokeskuksen tutkintoraportti. Ohjelma wtilarap.sql V1.07. KAJAK/741
MAMK/788
JAMK/843
1000 €   OAMK 11/05
212 Käännöspankki: PHP/MySQL-pohjainen ohjelmisto suomen/englanninkielisten termien, fraasien jne. tallentamiseksi. Hakutoiminnot ja muutoshistoria. Käytettävissä joko Asion ASP-palveluna tai omalla palvelimella.   750 € MAMK
JAMK
KAJAK
OAMK
11/05
211 Muutos Kelan kuukausiraporttiin. Ohjelma wkelarap.sql V1.23.
Jos löytyy tt i (luvaton poissaolo), käsitellään kuin tt 2. Jos löytyy tt 7 (jatkaminen) ko. lukukaudelta, käsitellään sitä kuin tt 2:ta edellyttäen kuitenkin, että ei löydy tt N/8 ko. lukukaudelta.
JKL
OAMK/706
KAJAK/741
MAMK/788
75 €     11/05
210 Listaus niistä, joiden opinto-oikeus päättyy ja kirje 6kk sisällä päättyville. Hakee nyt ensisijaisesti ttB:n pvm:n, jos ei löydy niin ttb:n pvm:n perusteella. Ohjelmat opilist2.sql V1.52P ja wpaat6kk.sql V1.07 MAMK/788
JAMK
OAMK/1159
75 €   KAJAK 10/05
209 Läsnä- ja poissaolotodistuksiin muualla aloituksen päivämäärä. Ohjelma wopeli V1.75P (MAST wopeli.mai V1.18). KAJAK/741
MAST/802
MAMK
125 €   JAMK
OAMK
10/05
208 Harjoittelutietojen listausmahdollisuus. Lisätty osaksi opiskelijoiden perustietolistauksia. Ohjelma opilist V1.114P. JAMK/698 750 €   KAJAK
OAMK
10/05
207 Kelan edellyttämät muutokset vuosiraporttiin, opintopisteet. Ohjelma ckelarap.exe V1.99. OAMK/790
KAJAK/792
JAMK/843
MAMK
75 €     09/05
206 Muutokset Erasmus-raportointiin. Ohjelma kanseras.sql V1.13. JAMK
KAJAK/792
OAMK/1075
MAMK
150 €     09/05
205 Tilastokeskuksen opiskelijaraportti. Uusi ohjelma wtilarap.sql V1.00 + wmain.sql V1.121 + wkoikeus.sql V1.101.
19.9: Muutos tuotantopainotteisen opetuksen osalta.
KAJAK/671
JKL/673
MAMK/677
1000 €   OAMK 09/05
204 Perustettu kursseille uusi kenttä taltioinnit, joka sisältää tiedon taltiointipäivistä ja taltiointihetken kuvausstatuksista. Kuvaus ohjelmassa wmodraka.sql V2.33.
Ohjelmat wmodraka.sql V2.33, wkursku2.sql V2.37, wkursku3.sql V3.12 ja alter.sql.
OAMK/790
KAJAK/792
JAMK
MAMK/1421
300 €     09/05
203a Englanninkielisen nimen haku cprint-ohjelmiin (otetaan ojakson perustiedoista)
cprint5n V5n.07, cprint6n V6n.04.
OAMK/790
MAMK/807
JAMK/843
50 €     08/05
203 Koulutusohjelmatietoihin lisätään "Vastaava opettaja".
wkoulohj.sql V1.20.
OAMK/660
KAJAK/741
JAMK/843
MAMK
50 €     08/05
202 Ryhmätiedoissa termi "Luokanvalvoja" muutettu termiksi "Opettajatuurori". Poiminta valintalistasta.
Ohjelma wryhma.sql V1.20P.
OAMK/660
KAJAK/741
JAMK/843
MAMK
50 €     08/05
201 Englanninkielinen opintokortti:
Kurssien englanninkielisten nimien haku
Muutoksia kutsuviin ohjelmiin
Ohjelmat amkrk.sql V1.40P, opeosu.sql V1.72, wope_rk.sql V1.05.
JKL/658
OAMK/825
MAMK
750 €   KAJAK 08/05
200 Laajennuksia uusintatenttiohjelmaan:
Osasuoritukset (yhteys opintojakson seurantalomakkeeseen)
Englanninkielinen versio
Ohjelmat tentti.sql V1.30, uusintat.sql V1.07P, uusinta2.sql V1.03P, wkursseu.sql V1.34P.
JKL/652
MAMK/657
OAMK/1126
1050 €   KAJAK 07/05
199 AMKOREK- sisäänlukuohjelman muutokset: Lisätty kutsumanimi. camkorek V1.05. MAMK/629
KAJAK/633
OAMK/642
50 €   JAMK 06/05
198 Yhteisvalinnan sisäänlukuohjelman muutokset: Lisätty kutsumanimi. cyvtied V1.12. MAMK/629
KAJAK/633
OAMK/642
50 €   JAMK 05/05
197 Kelan kuukausiraportti / Muutokset: Paljon muutoksia, mm. erittely siitä, onko poissaoloilmoitus saatu opiskelijalta itseltään vaiko opintotoimistolta. Myös tarvitaan tieto aloituksesta muussa oppilaitoksessa. Tiedostomuoto muuttunut, nyt mukana alku- ja lopputietueet. wkelarap V1.11, opitap V1.121P (vain op-versio). MAMK/644
KAJAK/645
OAMK/642
JKL/643
900 €     05/05
196 Opintopisteet / Virtuaali- ja ulkomaiset opintopisteet: Opintojaksojen ylläpito-ohjelma wojilm V1.32. Toimintasuunnitelmaohjelmat toimsu.sql V2.29P, toimsu2.sql V1.59P, toimsu3.sql V1.51P, wvoprap.sql V1.03P. Tietokantamuutokset. KAJAK/605
JKL/672
OAMK/714
200 €     04/05
195 Opintopisteet: Listausohjelmat opilim.sql V1.26, opilist.sql V1.109P, opilist2.sql V1.50P, opilist3.sql V1.06P, opilist4.sql V1.15P, opilist5.sql V1.07P, wpuutn.sql V1.10. MAMK/587
KAJAK/605
JKL/672
OAMK/714
200 €     03/05
194 Opintotoimiston ilmoittautumislomake erikoistentteihin (esim. kypsyysnäyte). uusinta2.sql V1.01P JKL/581
MAMK/657
250 €   KAJAK 03/05
193 Opintopisteet: Avoin amk. Ohjelmat wavoamk V1.14P ja wavotod V1.16P. Periaate: Todistuksessa vain opintopisteet, raporteissa sekä ov:t että op:t. OAMK/552
MAMK/579
JAMK
75 €   KAJAK 02/05
192 OPS-siirto: Opintopisteet. Siirtojärjestyksen huomioonottaminen. Haluttujen moduuleiden ja opintojaksojen poisjättömahdollisuus. wmodraka V2.25. KAJAK/571 200 €     01/05
191 Opettajien projektiseuranta (ESR): Työaikasuunnitteluun liittyvä erityisraportti, jolla voidaan seurata tietyn projektin (esim. ESR) rahankäyttöä. wamkvepr.sql V1.02. JKL Sop.mukaan   KAJAK 01/05
190 Opintopisteet: Opiskelijoiden selailu- ja tulostusohjelmat amkos.sql, amkomat.sql, wvaptot.sql, amkrk.sql, wtssel2.sql V1.07P.
Periaate: Näytetään sekä opintoviikot että opintopisteet. wtssel2: Näytetään vain opintopisteet.
MAMK/587
OAMK/588
KAJAK/605
JKL/672
250 €     01/05
189 Opintopisteet: Arviointiohjelmat kursarvs.sql V1.115P, opiskarv.sql V1.13P ja superarv V1.10P.
Periaate: Näytetään sekä opintoviikot että opintopisteet (poikkeus: superarv).
Virtuaaliopintoviikot termi muutettu => virtuaaliopintopisteet, mutta tietokannassa viedään samaan kenttään kuin v_ov:t. HUOMAUTUS: kursarvs V1.118P ja opiskarv V1.19P: Virtuaaliop:t omasta kentästään (v_op).
MAMK/534
KAJAK/605
JKL/672
OAMK/714
200 €     12/04
188 Opintopisteet: Opintotapahtumien ylläpito- ja selailuohjelma opitap.sql V1.117P. Periaate: Uudet kirjataan vain opintopisteillä. Vanhoista näytetään myös ov:t rinnalla. MAMK/534
OAMK/535
KAJAK/605
JKL/672
100 €     12/04
187 Opintopisteet: Opiskelijoiden ilmoittautumisohjelmat amkki.sql V1.85P, amkki2.sql V2.28P, oamkki2.sql V1.58P, yoamkki2.sql V1.94P. Ohjelmissa käsitellään vain opintopisteitä. Ov-ohjelmat eivät ole valikossa. MAMK/522
OAMK/535
KAJAK/605
JKL/672
150 €     12/04
186 Muutokset CIMO-raportointiin. kanscimo V1.12. JKL/538
KAJAK/536
OAMK/537
MAMK/789
75€     11/04
185 Uusintatentti-ilmoittautuminen: Ohjelmat uusintat.sql V1.01 ja tentti.sql V1.24. JKL/581
MAMK/657
OAMK/1126
1700 € JKL KAJAK 11/04
184 Tutkintotodistuspyyntöön lisätty opiskelijalle tulostettava kuittauslomake. wtodpyyn.sql V1.38. OAMK/526 150 €   JKL, KAJAK, MAMK 11/04
183 Läsnäoloilmoittautuminen sallitaan, jos tapahtumatyyppi B voimassa (Rehtorin lupa). amklia V1.76. KAJAK/550
MAMK/629
100 € JKL   11/04
182 Tulostettavan opintorekisteriotteen loppuun samat yhteenvetotiedot kuin selailuversiossa. amkrk.sql V1.38.   50 € JKL   11/04
181 Opiskelijan entinen sukunimi lisätty opiskelijan ylläpito-ohjelmaan. Vaatii tietokantamuutoksen. whenkilo.sql V1.96. MAST/497
JKL/521
150 €   KAJAK 11/04
180 Kun opintojakso peruutetaan opiskelijalta, poistetaan myös mahdolliset opintojaksoitta jääneet moduulirivit. opeper.sql V1.26. yoamkki2.sql V1.92, amkki.mai V1.40m, opeosu.sql V1.64, opeosu.mai V1.40m. MAST/493
JKL/521
KAJAK/571
MAMK/788
75€     11/04
179 Oppilaskunnan jäsenrekisteri OAMK:n määritysten mukaisesti (OSAKO). OAMK/545
KAJAK/995
1200 € MAMK   11/04
178 Koulutusohjelmarakenne / ajoittava versio: Viides jakso, moduulien ja ojaksojen numerointi OPS-järjestykseen, ECTS -> Op. KAJAK/506
MAMK/525
MAST/527
JAMK
OAMK/795
500 €     11/04
177 Opintosuoritusrekisteri: Usean opintojakson poisto yhdellä kerralla. Lisätty myös opintojaksoitta jääneiden moduulirivien poisto. Ohjelma opeosu V1.57 (MAST: opeosu.mai V1.40m) MAST/492
JKL/521
KAJAK/605
MAMK/788
250 €     11/04
176 Opintojaksoseurantalomake: Opiskelijan poiminta ja poisto, painokertoimien käyttömahdollisuus. Ohjelmat wkursseu V1.29. OAMK/491
MAMK/629
JKL/632
600 €   KAJAK 11/04
175 Kv-ohjelmat: Erasmus-maakoodi uutena, vaatii tietokantamuutoksen. Ohjelmat wmaa.sql V1.02 ja wtyonan2.sql V1.11. KAJAK/506
JKL/538
OAMK/537
MAMK/789
50 €     11/04
174 Läsnä/poissaoloilmoittautuminen: Poissaololukukausia 4, ylityksestä huomautus. Rehtorin luvalla opiskeleva ei saa ilmoittauta poissaolevaksi. amklia V1.75 MAMK/525
OAMK/663
KAJAK/741
75€ JKL   11/04
173 Opintopisteet Forms-todistuksiin: Kts. Mikkelin Asio-päivät/kohta 3. Ov-pohjaiset ohjelmat ovat edelleen valikossa ja käytettävissä. KAJAK/506
JKL/521
OAMK/519
MAMK/525
100 €     11/04
172 POISTETTU, kts. 174. Läsnä/poissaoloilmoittautuminen: Poissaoloilmoittaumiseen rajaus koskien aikaisempien poissaololukukausien määrää. amklia.sql V1.72.   50 €     10/04
171 Tutkintotodistuspyyntö: Poiminta koulutusaloittain. wtodpyy2 V1.06) OAMK/519
KAJAK/571
50 €   JKL 10/04
170 Palautelomakkeet: Mahdollisuus määrittää vain lukuja hyväksyvä kyselytyyppi. Analyysiohjelmaan vastausten lukumäärä, keskiarvo, mediaani, suurin ja pienin arvo. (Palautelomakkeiden syöttöohjelma ja wpgrap V1.19)   150 €     09/04
169 Opala-tiedoston xml-siirto-ohjelmaan 1.1.2004 lähtien sovelletut uudet kysymykset (copala V1.12) OAMK/435
KAJAK/434
MAMK/522
150 €   JKL 08/04
168 AMKOREK-sisäänlukuohjelmaan formaattimuutokset (camkorek.sql V1.04)
MAMK/525
150 €   JKL 08/04
167 Lisäys kv-raportointiin: Lyhyetkin vaihdot tilastoidaan henkilöpohjaisina (kanscimo.sql V1.16) JKL/540
KAJAK/541
OAMK/542
MAMK/789
125€     07/04
166 Arvosanan anto opiskelijan nimellä hakien (opiskarv) JKL/416
MAST/410
MAMK/437
KAJAK/550
1000 €     06/04
165 Koulutusala. Lisätty koulutusyksikön tunnus ja nimi (wkoulala V1.08). Opalan koulutusalaraporttiin haku uudesta kentästä (wopala3 V1.20). JKL
KAJAK/434
MAMK/522
75€     06/04
164 Jonotusmahdollisuus ja automaattisen jonotuksesta
vahvistaminen yhteisten vapaavalintaisten ilmoittautumisohjelmaan.
Versio oamkki2 V1.55.
MAMK/495
JKL/496
KAJAK/506
350 €     06/04
163 Jonotusmahdollisuus ja automaattisen jonotuksesta
vahvistaminen opintojaksoilmoittautumisohjelmaan.
Versiot amkki V1.81, amkki2 V2.24.
MAMK/495
JKL/496
KAJAK/506
OAMK/519
500 €     05/04
162 Automaattinen jonotuksesta vahvistaminen
yksikkökohtaiseen vap.val.ilmoittautumiseen.
Versio yoamkki2 V1.88.
OAMK/435
MAMK/495
JKL/496
KAJAK/506
350 €     05/04
161 Uusi listaus: Opiskelijoiden perustiedot arkistosta
Versiot opilim V1.25, opilist V1.101, opilist5 V1.03
KAJAK/409
MAMK/415
JKL/521
OAMK/519
75€   MAST 05/04
160 Virtuaali-, ulkomaiset ja ECTS-opintoviikot (opintopisteet) opintotoimiston ohjelmiin:
Tietokantamuutoksia tauluihin kurssi_p, luokankurssit_p ja osuoritukset_p + vastaavat arkistotaulut.
Opintoviikot ja opintopisteet vierekkäin, virtuaali- ja ulkomaisia opintoviikkoja ei ole muutettu.
Versiot asioapu V1.69, wojilm V1.30, toimsu V2.19, toimsu2 V1.57, toimsu3 V1.47,
opeosu V1.48, wtssel V1.05P, wojkotis.sql V1.14P, otoki.sql V1.48P.
JKL/436
KAJAK/506
MAMK/525
OAMK/519
900 €     05/04
159 Opiskelijoiden läsnä-, poissaolo- ja erotodistukset:
Mahdollisuus antaa allekirjoittajan nimi, asema ja paikkakunta parametrina.
wopeli V1.58, wopeero V1.22
KAJAK/409
OAMK/435
MAMK/479
JKL/413
75€     05/04
158 Uusi listaus: Ennakkopoissaolot
opilim V1.24, opilist V1.100, opilist5 V1.02
KAJAK/409
MAMK(L)
100 € JKL   05/04
157 Kesälukukausi (toteutus kuin MAMK) MAMK/395 1250 € JKL
OAMK
KAJAK 05/04
156 Kirje poissaoleville (wpoiskir.sql) MAMK/352 250 €   JKL
KAJAK
03/04
155 Ov-katto ilmoittautumisohjelmiin (amkki.sql 1.72, oamkki2.sql 1.49, yoamkki2.sql 1.71) JKL/328
OAMK/330
600 €   MAMK
KAJAK
02/04
154 Opiskelijan opintosuoritusten ylläpito (opeosu.sql V1.43): ECTS-tieto, opintojakson ja moduulin lisäysmahdollisuus. JKL/328
MAMK/437
MAST/497
KAJAK/550
250 € KAJAK 2005   02/04
153 Maakoodien päivitys webissä (wmaa.sql). Uutena tietona EU-ryhmitys. JKL/328
OAMK/407
KAJAK/409
MAMK/789
250 €     02/04
152 Tilastokeskuksen siirtotiedostot (toinen aste)   1500 €     12/03
151 Opiskelijan erotodistus (toinen aste)   500 €     12/03
150 Majoituksen hoito erillisenä OAMK/269
PSA/391
750 €   JKL
KAJAK
12/03
149 Palautelomakkeiden analyysi opettajille (arv.sql V1.10/wpgrap.sql) JKL/238 50 €   OAMK 12/03
148 Palautelomakkeiden analyysi opiskelijoille (wpgrap2.sql V2.02) JKL/238 200 €   OAMK 12/03
147 Kelan kk-raportti/web-tulosteena (wkelarap.sql V1.03) OAMK/315
JKL/397
KAJAK/434
MAMK/525
150 €     12/03
146 AMKOREK-sisäänlukuohjelmaan formaattimuutokset (camkorek.sql V1.03) MAMK/288
KAJAK/409
150 €   OAMK
JKL
11/03
145 Opintojakson seurantatietoihin sisällytettyjen tenttiarvosanojen etc. näkyminen opiskelijan opintosuoritusrekisterin selailussa
(amkos.sql V1.40, opeosu.sql V1.38) ks. 124
OAMK/407
KAJAK/506
MAMK/629
300 €   JKL 11/03
144 Uusi listaus: Siirto-opiskelijat (opilist.sql V1.96) MAMK/297
JKL/436
200 €   OAMK
KAJAK
10/03
143 Amkota-raportti Opiskelijamäärät: Lisätty raportit tutkinnoittain/koulutusohjelmittain/suuntautumisittain (amkota.sql V1.76) MAMK/267
KAJAK/311
JKL/436
400 €   OAMK 10/03
142 Opiskelutodistus: Kelan hyväksymä malli (wopeli.sql V1.46). MAMK/265
OAMK/435
250 € JKL
KAJAK
10/03
141 Uusina kenttinä toivotaan: tutkinnonlaajuus, toteutuslaajuus ja aloituspäivämäärä. Tehty muutokset ohjelmaan wryhma.sql V1.12. MAMK/297
JKL/397
OAMK/407
KAJAK/409
75€     10/03
140 Kirje niille, joiden opiskelu-oikeus päättyy puolen vuoden kuluessa. Uusi ohjelma wpaat6kk.sql V1.02. MAMK/297
JKL/303
225€   OAMK
KAJAK
10/03
139 Virkamiesruotsi/-englanti: toteutus OAMK:n kanssa sovitulla tavalla (fraasi 57) OAMK/131041   KAJAK JKL 04/03
138 Sokrates-Erasmus -lähtevien opiskelijoiden ja opettajien csv-siirto ja raportti MAMK/209
JKL/196
OAMK/212
KAJAK/311
750 €     09/03
137 Tutkintotodistuspyyntö englanniksi KAJAK/227
MAMK
OAMK/266
200 €   JKL 09/03
136 Arkistosta luku: opiskelijan perustiedot, suoritukset ja tapahtumat (xwhenkil,xopitap,xopeosu) JKL/194
MAST/406
KAJAK/409
MAMK/415
OAMK/2385
250 €     09/03
135 Avoimen amk:n opintosuoritusten rekisteriote (useat opintojaksot) MAMK/176
OAMK/213
300 €   JKL
KAJAK
09/03
134 Uusi aloituskoodi Amkota-raportointiin (opitap, opiskpvm, Amkota-aloittaneet, Amkota-opiskelijamäärät) MAMK/209
JKL/296
KAJAK(RO)
400 €   OAMK 09/03
133 Kaksi uutta kysymystä Opala-raportointiin (wopala, wopala2, wopala3, copala) KAJAK/295
JKL/296
OAMK/315
MAMK/522
400 €     09/03
132 Kirjeet niille, joiden opinto-oikeus on päättynyt (wpaatkir) JKL/134
MAMK/297
225€   OAMK
KAJAK
08/03
131 Kirjeet opinto-oikeuden menettäneille (wmenkirj) JKL/134
MAMK/297
300 €   OAMK
KAJAK
08/03
130 Todistus opinto-oikeuden menettäneille (todoikme) JKL/134
MAMK/297
225€   OAMK
KAJAK
08/03
129 Opinto-oppaan (painettu ja sähköinen) sisältämän aineiston tuottaminen Asio-tietokannasta xml-rajapintatiedostoon (asio_ops.dtd).
Kuvaukset (wkursku2).
KAJAK Sop. mukaan MAMK
JKL
OAMK 07/03
128 Koulutusohjelmarakenne: Lisätty mahdollisuus syöttää opintojaksojen ajoitustiedot jaksokohtaisesti KAJAK/253
MAMK/437
MAST/527
JAMK
OAMK/795
2500 €   OAMK 07/03
127 Opiskelijatietojen ylläpito-ohjelmaan parametroitu tietosuojakysymysten asetus ja katselu
(sis. vastaavan muutoksen peruslistausohjelmaan)
JKL/131079
OAMK/407
MAST/527
250 €   MAMK
KAJAK
06/03
126 Pelkistetty opettajatietojen ylläpitoruutu (wopett3.sql)   150 €   JKL
OAMK
KAJAK
06/03
125 Listaus: opiskelijat, joilla rajoituksia tietosuojassa JKL/296
MAMK/297
KAJAK/311
200 €   OAMK 06/03
124 Opintojakson seurantalomakkeen toimintojen laajennus: Arvosanan anto, opiskelijalle näkyvät kentät, arvosanan poiminta arviointiohjelmassa (kursarvs V1.114P) OAMK/131048
MAMK/437
KAJAK/550
500 € KAJAK 2005 JKL 05/03
123 Palautelomakkeiden syöttömahdollisuus myös opettajille KAJAK/131065 250 €   JKL
OAMK
05/03
122 OPALA analyysi suuntautumisvaihtoehdoittain JKL/131045
MAMK/522
150 €   KAJAK
OAMK
04/03
121 OPALA analyysi koulutusohjelmittain JKL/131045
KAJAK
MAMK/522
150 €   OAMK 04/03
120 Työllistymiskysely / Englanninkieliset kysymykset JKL/131028
KAJAK/225
OAMK/315
MAMK/522
500 €     03/03
119 Opala analyysi / Koulutusalakohtaisuus JKL/131019
KAJAK
MAMK/522
200 €   MAI
OAMK
03/03
118 Listaukset / Ennakkoilmoittautuneet opiskelijat (opilist2) JKL/131019
MAMK/265
KAJAK/409
OAMK/435
75€   MAI 03/03
117 Listaukset / Opiskelijat, joista ei havaintoa JKL/131019
MAMK/131034
KAJAK
OAMK/435
75€   MAI 03/03
116 Listaukset / Normivalmistuneet opiskelijat MAMK/131020
JKL/296
75€   MAI
KAJAK
OAMK
03/03
115 AMKOTA / koulutusalan vaihto: uusi syykoodi JKL/131007
KAJAK/409
MAMK/437
200 €   MAI
OAMK
01/03
114 Opiskelijatapahtumien kirjaus / tapahtumatyyppi=i JKL/131007 100 €   MAI
KAJAK
MAMK
OAMK
01/03
113 Raportti: Aloittaneet pohjakoulutuksittain JKL/131007
MAMK/131034
150 €   OAMK
MAI
KAJAK
01/03
112 Raportti: Aloittaneet kunnittain JKL/131007
MAMK/131034
150 €   MAI
OAMK
KAJAK
01/03
109 Web-ohjelmien tuki IAS:lle ja Oracle v9 kannalle. OAMK/121063
JKL/121225
MAMK/395
KAJAK/414
MAST/498
4000 €     12/02
108 AMKOTA-aloitusmuutokset pajulahtilistan kohdan 2 mukaan. OAMK/121224
MAMK/121227
JKL/131015
100 €   MAI 12/02
107 Opiskelijan ylläpito-ohjelman muutokset pajulahtilistan kohdan 7 mukaan. KAJAK/121221
JKL/131007
OAMK/131048
MAI/131029
300 €   MAMK 12/02
106 Raportti: "Tarjotut/suoritetut opintoviikot" JKL/121209
500 €   MAI
OAMK
KAJAK
MAMK
11/02
102 Erotodistus MAMK
KAJAK
OAMK/435
168€   MAI
JKL
11/02
101 AMKOREK siirto (camkorek) MAMK/174 600 €   OAMK
MAI
KAJAK
JKL
10/02
100 Valintakirjeet MAMK/121191
1200 €   MAI
OAMK
KAJAK
JKL
10/02
99 Listaus "hallinnollisen yksikön mukaan" MAI 100 €   JKL
MAMK
KAJAK
OAMK
10/02
98 Listaus "kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat" MAI
JKL/296
100 €   OAMK
MAMK
10/02
96 Listaus "valmistuvat opiskelijat" MAI/131029
JKL/296
MAMK/297
KAJAK/409
100 €   OAMK 10/02
95 Listaus "rahoituslain piirissä olevat opiskelijat" OAMK/131041
MAMK/131030
JKL/296
KAJAK/311
100 €   MAI 10/02
94 AMKOTA: muutokset aloittaneet -raporttiin MAMK/121164
JKL/121165
KAJAK/121205
100 €   OAMK
MAI
10/02
93 Opiskelijan salasanan kryptaus (9-kanta) OAMK/121163
1900 €   JKL
MAI
KAJAK
09/02
90 AMKOTA siirto-ohjelma: tutkinnon suorittaneet   350 € JKL MAI
KAJAK
OAMK
09/02
89 AMKOTA siirto-ohjelma: keskeyttämisen syyt   350 € JKL MAI
KAJAK
OAMK
09/02
88 AMKOTA siirto-ohjelma: eronneet ja koulutusohjelmaa vaihtaneet   350 € JKL MAI
KAJAK
OAMK
09/02
87 Poissaolomerkinnän teko koko ryhmälle (whenkilo) KAJAK/121161
JKL/296
150 €   OAMK
MAI
MAMK
09/02
86 Tilastokeskus: opiskelijatietoraporttiin (ckelarap) Ov:t + apuohjelma JKL/121165
MAMK/121188
KAJAK/121187
750 €   OAMK
MAI
08/02
85 Muutos AMKOTA-raporttiin - eroamisen syyt MAMK/121188
JKL/121202
KAJAK/121187
400 €   OAMK
MAI
08/02
82 Todistusten kutsu web-ohjelmalla
(katso 61)
  200 €     08/02
81 Arkistointi JKL/121125
KAJAK/131026
OAMK/373
MAST/406
MAMK/415
1000 €     06/02
80 Verkko-opetus JKL/121120
KAJAK/210
MAMK/395
800 €   MAI
OAMK
06/02
77 Tentti-ilmoittautuneiden listaus opettajittain MAMK/121102 150 € OAMK JKL
KAJAK
05/02
76 Koulutusohjelmarakenteen selailu opiskelijatoimintoihin MAI/121051 500 €   (020507)
OAMK
JKL
MAMK
KAJAK
05/02
73 Valmistuvat opiskelijat, joilta puuttuu OPALA-kysely KAJAK/121148
JKL/131015
MAMK/522
200 €   OAMK
MAI
05/02
72 Läsnäoloilmoittautuminen (amkli.sql) ja yhteystietojen päivitys (amkyh.sql): tietosuojakysymykset parametroiden
ks. Saarenmaa-lista, kohta 5
KAJAK/121133
OAMK/121118
JKL/121151
400 €   MAI 05/02
71 Läsnäolomerkinnän vanhentaminen koulutusaloittain MAI/121098
MAMK/131039
JKL/296
100 €   OAMK 05/02
69 Poissaolotodistus MAMK/121088
OAMK
JKL
KAJAK
    MAI 05/02
68 Uusittu tentti-ilmoittautumisohjelma
ks. Saarenmaa-lista, kohta 1
MAMK/121102 800 € OAMK JKL
MAI
05/02
67 Tutkintorekisteri JKL/121117 2000 €   OAMK
MAI
05/02
66 Yritys/työnantajalistaus MAI/121087 150 €   OAMK
MAMK
04/02
65 Listauksiin osio "Muut kuin suomalaiset" JKL/121085
MAMK/121096
100 € MAI OAMK
04/02
64 Uusi opiskelijavalikko JKL
MAMK/103
KAJAK
OAMK/519
150 €   MAI 04/02
63 Keskiarvolaskenta opiskelijalistauksiin MAMK/121065
JKL/121165
150 €   OAMK
MAI
03/02
62 Läsnäoloilmoittauminen keväällä syksylle OAMK/121084
JKL/121085
150 €   MAI
MAMK
03/02
61 Todistus- ja opintokorttitulostuksen käynnistys webistä
(ei valmis)

150 € JKL
MAMK
   
60 Tutkintotodistuspyyntökäsittely MAMK/121049
KAJAK/131036
OAMK/266
600 €   JKL
MAI
03/02
59 Koulutusohjelmarakenteen selailu opiskelijatoiminnoissa MAI/121051
300 €   OAMK
JKL
MAMK
03/02
58 XML-siirtomahdollisuus työllistämiskyselyyn KAJAK/121148
OAMK (ei vel)
MAMK/522
200 €   JKL
MAI
02/02
55 Listaus opiskelijoista, joiden opinto-oikeus päättyy 6 kk:n sisällä JKL/121028
MAMK/131039
OAMK/475
100 €   MAI 01/02
53 Apuohjelma: Poissaolomerkinnät lukukausittain MAMK/121102
KAJAK/121161
JKL/121203
OAMK/435
150 €   MAI 01/02
52 Apuohjelma: Yliaikaiset lukukausittain MAMK/121102
JKL/121203
KAJAK/131026
50 €   MAI
OAMK
02/02
51 Apuohjelma: Opinto-oikeuden menettäneet lukukausittain MAMK/121102
JKL/121203
KAJAK/131026
50 €   MAI
OAMK
02/02
49 Apuohjelma: Kela-erittely lukukausittain MAMK/121102
JKL/121203
KAJAK/131026
50 €   MAI
OAMK
02/02
49 B Apuohjelma: AMKOTA-Poissaolo Tt 8 Lukukausierittely MAMK/121102
JKL/121203
KAJAK/131026
50 €   MAI
OAMK
05/02
47 Opettajien opintoviikkoraportti OAMK/111194
500 €   JKL
MAI
MAMK
12/01
44 Listaus poissaolevista JKL/111145
OAMK/131018
MAMK/131039
750 mk   MAI  
43 Ryhmäkohtaisesti harjoittelun hyväksyntämerkintä (tt J) JKL/111145 1000 mk   OAMK
MAI
 
42 Avoin AMK/Raportti kaikki OAMK
MAMK
    MAI  
41 Opiskelijanumeron kysely KAJAK/111113
MAMK
    OAMK
MAI
JKL
 
40 Poissaolevalla opiskelijalla oikeus selata suorituksiaan MAMK/111122
JKL/121064
OAMK/131018
500 mk   MAI  
39 Opiskelijatoiminnot / opiskelijanumeron vaihto OAMK
MAST/497
    MAI
JKL
 
36 Tekstiviestien lähetyspalvelu
(Lisätietoja)
KAJAK
OAMK/AMOK
JKL
    MAI  
35 Raporttigeneraattori + analyysi JKL/111142
OAMK/121101
KAJAK/131026
5000 mk
+
5000 mk
+
500 mk/lomake
  MAI 08/01
34 Opintojakson opiskelijoiden tarrat (opilist) OAMK/111150
JKL/121064
MAMK/131039
500 mk   MAI 06/01
32 Johdon tulos- ja tavoiteraportit OAMK/111073
25000 mk   MAI
JKL
06/01
31 Opintojaksojen kuvaustietojen ylläpito MAI/111056
1000 mk   OAMK
JKL
02/01
30 Amkota-raportti "keskeyttäneet":
Koulutusalakohtainen yhteenveto
MAI/111031
JKL/121064
1500 mk   OAMK 02/01
29 Amkota-raportti "keskeyttämisen syyt":
Koulutusalakohtainen yhteenveto
MAI/111031
JKL/121064
1500 mk   OAMK 02/01
28 Raportti opiskelijoista, jotka ovat saaneet nolla-arvosanoja MAMK/111011
MAI/111096
1000 mk   JKL
OAMK
12/00
25 Toisen asteen opiskelijatiedot / Tilastokeskus MAI/101166
1000 mk   OAMK
JKL
MAMK
09/00
24 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen päättäneet / Tilastokeskus MAI/101166
1000 mk   OAMK
JKL
MAMK
09/00
23 Raportti opiskelijoista, joilta puuttuu läsnäolomerkintä KAJAK/101226
MAMK/111011
MAI/111096
JKL/121029
1500 mk   OAMK 10/00
22 Opintojaksojen arvosanajakauma -raportti   1500 mk   MAMK
MAI
JKL
10/00
21 Opiskelijoiden WAP-portaali KAJAK
Sop.muk.   MAMK
JKL
10/00
20 Opiskelijakommenttien lähetys opintotoimistoon ja niiden käsittely MAMK/111011
KAJAK/111102
2000 mk   JKL
OAMK
MAI
09/00
19 Ryhmän viivalista MAMK/101205
MAI/111100
1000 mk   JKL 09/00
18 Opintojaksopalaute-toiminnot KAJAK/201007 5000 mk   MAMK
MAI
JKL
OAMK
07/00
17 Toteutuvat yksikkökohtaiset vapaavalintaiset (wvaptot) MAMK
KAJAK
2000 mk   JKL
MAI
OAMK
05/00
16 Avoimen AMK:n opintosuoritusrekisteriote (wavotod) MAMK/101228 250 €   JKL
MAI
OAMK
05/00
15 Opintojakson seurantalomake (wkursseu) MAMK/111179
OAMK/131018
KAJAK/506
2000 mk/333 e MAI JKL 05/00
14 Opiskelijan salasanan peittäminen
Forms-ohjelmassa (YHENKIL2)
OAMK
JKL/111094
1000 mk   MAI 04/00
13 Rekrytointi
  • Opiskelijan syöttötoiminnot, CV ja hakulomake
  • Hakutoiminnot
  5000 mk   JKL
OAMK
MAI
MAMK
04/00
12 Toimintasuunnitelman selailu KAJAK/201005
MAI/101109
MAMK/101205
OAMK/111150
JKL/303
1500 mk     03/00
11 Opettajan tuntijakauman selailu KAJAK/201005
MAI/101109
JKL
MAMK/101205
OAMK/435
250 €     03/00
10 Seuraavan lukuvuoden opintojaksotarjonnan
selailu/opiskelijapäätteet
KAJAK
MAI/101109
1500 mk   JKL
MAMK
03/00
9 Valmistuneiden opiskelijoiden palaute-
lomake/Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JKL
MAMK/522
3000 mk   MAI 03/00
8 Lukukausilaskutus JKL 1500 mk   MAMK
MAI
02/00
5 Opintojakson peruuttaminen / jonotus MAMK Kts.
Asio-päivät
    99-00
4 AMK_TES/VES/Kokonaistyöajanseuranta JKL/394
MAI/111157
OAMK(auki)
MAMK(auki)
30000 mk KAJAK   99
2 Arvosanapohja KAJAK
MAI
MAMK
2000 mk   JKL
OAMK
99
1 Moduuliarvosanan antaminen MAI
KAJAK
2000 mk JKOL JKL
MAMK
01/00