Selailupalvelimen käyttöönotto

Asio-järjestelmästä on mahdollista pystyttää erillinen ns. selailupalvelin, jonka kautta voidaan sallia pelkkä julkinen selailu (guest) -tason käyttö järjestelmään. AsioEduERP tukee selailupalvelinkonfiguraatiota versiosta 12 alkaen.

Esimerkit on luotu seuraavilla oletusarvoilla, eli korvaa nämä oikeilla tiedoilla:

 • käyttäjätunnus: selaus
 • salasana: salasana
 • Asio-selailupalvelimen IP-osoite: 12.34.56.78
 • Asio-tuotantopalvelimen IP-osoite: 23.45.67.89
 • Asiakastietokannan nimi: asiakasX
 1. Tee Asio-palvelimesta kopio, tai asenna uusi tyhjä palvelin selailupalvelimeksi. Selailupalvelin tarvitsee varusohjelmikseen PHP:n ja Apachen - MySQL-tietokantaa ei selailupalvelimella tarvita lailnkaan.
 2. Luo selailupalvelinta varten tuotanto-Asion tietokantaan uusi käyttäjätunnus, jolla on pelkkä lukuoikeus varaustauluihin ja kirjoitusoikeus lokitauluihin (loki_p, loki2_p), istuntotauluun (session_p) ja jos lyhytkurssi on käytössä, lyhytkurssin ilmoittautumistauluun (kurssiilmo_p).
  
   CREATE USER 'selaus'@'12.34.56.78' IDENTIFIED BY 'salasana';
   GRANT SELECT,DESC,USAGE ON *.* TO 'selaus'@'12.34.56.78';
   GRANT UPDATE,INSERT,SELECT,DELETE ON asiakasX.session_p TO 'selaus'@'12.34.56.78';
   GRANT UPDATE,INSERT,SELECT,DELETE ON asiakasX.loki_p TO 'selaus'@'12.34.56.78';
   GRANT UPDATE,INSERT,SELECT,DELETE ON asiakasX.loki2_p TO 'selaus'@'12.34.56.78';
   GRANT UPDATE,INSERT,SELECT,DELETE ON asiakasX.kurssiilmo_p TO 'selaus'@'12.34.56.78';
   
  
 3. Konfiguroi selailupalvelimen server_settings.php seuraavasti:
  
   <?php
   
   $db_server = "23.45.67.89";
   $db_user  = "selaus";
   $db_passwd = "salasana";
   
   $guest = "/asiakasX";
   require("asio_selailupalvelin.php");
   
   require("../inc/asio_init.php");
   
   ?>
   
  
 4. Kun nyt avaat Asion selailupalvelimelta ( http://12.34.56.78/kalenterit2/ ), toimii se suojatussa tilassa:
  • Tietokannan käyttöoikeus on rajattu, eli selailupalvelin pääsee kirjoittamaan vain lokeja ja istuntoja.
  • Asioon ei pääse kirjautumaan lainkaan
   • Pääsy on vain niihin toimintoihin, jotka on erikseen sallittu autentikoimattomaan selailuun
   • Kirjautuminen ei ole näkyvissä, ja kirjautumista vaativan ohjelmiston osan käyttöyritys aiheuttaa aina virheilmoituksen
>