ASIO-JÄSENREKISTERIOHJELMISTO - ASENNUSOHJEET

Muutoshistoria:
* 21.08.2007 Jyrki Hakkola, Oiva Eskola / Asio-Data Oy
* 23.08.2007 Jyrki Hakkola / Asio-Data Oy
* 28.08.2007 Jukka Paajanen / Asio-Data Oy
* 31.08.2007 Oiva Eskola / Asio-Data Oy
* 12.10.2007 Oiva Eskola / Asio-Data Oy

=================================================================

Tämä dokumentti sisältää ohjeet Asio-Jäsenrekisteriohjelmiston
asennuksesta ja käyttöönotosta. Dokumentti ei sisällä ohjeita
koskien ohjelmiston eri osia ja niiden käyttöä.

1. Tietokanta

MySQL-tietokanta ja tietokantakäyttäjä, jota jäsenrekisterin
halutaan käyttävän, on luotava erikseen tietokannan hallinta-
työkaluilla. Jäsenrekisterin tarvitsemat tietokantataulut
luodaan suorittamalla asennuspaketin mukana tuleva tietokanta.sql
-tiedosto tähän haluttuun tietokantaan. Esimerkiksi komentoriviltä
seuraavasti:

  mysql -u [käyttäjätunnus] -p [tietokannan nimi] < tietokanta.sql

2. Ohjelmatiedostot

Ohjelmatiedostot ovat jasrek-hakemistossa. Hakemiston nimeä ei
saa muuttaa. Hakemisto sijoitetaan haluttuun paikkaan palvelimella,
jonka jälkeen ohjelmaan pääsee käsiksi web-selaimella
kirjoittamalla osoitteeksi:

  http://palvelin/mahdollinen_polku_palvelimella/jasrek

Purkamisen jälkeen varmistu siitä, että jasrek-hakemiston alla 
olevassa "cache"-kansioon on Apachella kirjoitusoikeudet. Oikeudet
pitää olla sekä itse hakemistoon että kaikkiin siellä oleviin 
tiedostoihin.

Kirjoitusoikeudet pitää antaa myös jasrek/test/img ja jasrek/test 
-hakemistoille, joita käytetään mm. opiskelijoiden valokuvien ja
maksujen viitetietojen välivarastona ennen tietokantaan siirtämistä.

Tietokannan luonnin yhteydessä ohjelmaan on luotu yksi käyttäjä
seuraavilla tiedoilla:

  tunnus: ********
  salasana: ********

Opiskelijan oppilaskuntaan ilmoittautumisen kirjautumisikkunan
testausversioon pääsee osoitteella:

  http://palvelin/mahdollinen_polku_palvelimella/ilmo_autentikointi.php

3. Ohjelman asetukset

Ohjelma käyttää asetustiedostoa, jossa tarvittavat palvelimet,
tietokannat ja käyttäjätunnukset määritellään. Tämä tiedosto on:

  jasrek/config.inc.php

Ennen käyttöönottoa, seuraavat muuttujat on määriteltävä
kyseisen tiedoston alussa (kohta "ASIAKASKOHTAISIA MUUTTUJIA"):

* company
* company_name
* company_email
* asio_root
* dbhost
* dbdatabase
* dbuser
* dbpassword
* dbinterface

Seuraavat muuttuja määräävät koska ilmoittautuminen on auki:

* syksy_alku
* syksy_loppu
* kevat_alku
* kevat_loppu

Asettamalla esimerkiksi "syksy_alku" => "901", "syksy_loppu" => 
"0930", olisi ilmoittautumisaika syksylle / lukuvuodelle auki 
syyskuun ajan.

Tiedostossa on oletusarvoina Asio-Datan testipalvelimella
käytettävät arvot.

4. Oracle

Tarvittava Asion Oracle-ohjelma, joka toimii rajapintana
Oracle- ja PHP-ohjelmien välillä on:

* jasenrek.sql

Se on asennuspaketissa oracle-hakemistossa. Ohjelma sallii
vain parametriin P/D tätä tarkoitusta varten kirjatut
ip-osoitteet. Osoitteet kirjataan seuraavasti:

* parametriluokka: P
* koodi: D
* arvo: rivin järjestysnumero (ei vaikutusta jäsenrekisteriohjelman toimintaan)
* selite: vapaasti valittava (esim. jasrek-palvelin)
* selite2: sallittava ip-osoite (esim. 123.456.789.012)
* koodi2: ip_jasrek (pitää olla tässä muodossa)